Vytvořte fakturu

CREDITBILANZ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CREDITBILANZ
IČO 35684950
TIN 2020308367
DIČ SK2020308367
Datum vytvoření 29 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CREDITBILANZ
Rovinka 483
90041
Bratislava
Financial information
Zisk -1 545 €
Kapitál 589 €
Vlastní kapitál -14 200 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905606468
Mobile(y) 0907730264, 0905606468
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 475
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 322
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 322
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 322
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 123
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 41
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 82
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 80
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 30
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 30
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 475
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,639
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 13,107
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,860
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,860
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -24,700
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -24,700
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,545
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,114
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,640
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,640
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,474
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 54
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 460
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 492
D. Služby (účtová skupina 51) 400
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 92
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 92
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -492
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -400
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 93
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -585
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,545
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015