Vytvořte fakturu

Caparol Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.05.2016
Basic information
Obchodní název Caparol Slovakia
IČO 35684992
TIN 2020323272
DIČ SK2020323272
Datum vytvoření 01 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Caparol Slovakia
Bajkalská 4
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 397 660 €
Zisk 49 722 €
Kapitál 1 480 328 €
Vlastní kapitál 1 313 623 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421255566435, +421255566443, +421255566440, +421255566441
Fax(y) 0255566435
Date of updating data: 23.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,680,791
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 205,463
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,299
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,299
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 203,164
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 203,164
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,467,354
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 143,099
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 143,099
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 37,734
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 37,734
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 659,398
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 365,401
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 365,401
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 250,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 43,557
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 440
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 627,123
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 960
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 626,163
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,974
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,974
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,680,791
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,496,788
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,382,643
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 14,681
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 14,681
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 16,548
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 16,548
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 49,722
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 179,474
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 591
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 591
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 528
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 528
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 134,557
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 88,264
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,001
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,263
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 20,530
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 13,939
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,079
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 745
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 43,798
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,198
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 34,600
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 4,529
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 4,529
Date of updating data: 23.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,360,476
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,397,660
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,307,326
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 53,150
V. Aktivace (účtová skupina 62) 5,634
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 21,341
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,209
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,318,288
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,128,039
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 85,104
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 11,268
D. Služby (účtová skupina 51) 545,770
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 439,499
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 318,549
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 115,257
4. Sociální náklady (527, 528) 5,693
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,660
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 69,922
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 69,922
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 30,218
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -20,842
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,650
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 79,372
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 595,929
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,876
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,165
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 3,125
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 40
XII. Kurzové zisky (663) 22
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 689
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,964
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,445
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,519
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,088
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 77,284
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 27,562
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 17,391
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 10,171
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 49,722
Date of updating data: 23.05.2016
Date of updating data: 23.05.2016
 • IČO :35684992 TIN: 2020323272 DIČ: SK2020323272
 • Sídlo: Caparol Slovakia, Bajkalská 4, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Březen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Prokop Kocián, MBA Chodeč 32 Vysoká 277 24 Česká republika 12.04.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  DAW SE 33 194 € (100%) Ober-Ramstadt 643 72 Nemecká spolková republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.05.2016Nové predmety činnosti:
   Prenájom hnuteľných vecí
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Reklamné a marketingové služby
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Prokop Kocián , MBA Chodeč 32 Vysoká 277 24 Česká republika Vznik funkcie: 12.04.2016
   12.11.2013Noví spoločníci:
   DAW SE Roßdörfer Straße 50 Ober-Ramstadt 643 72 Nemecká spolková republika
   22.01.2013Nové sidlo:
   Bajkalská 4 Bratislava 821 08
   23.02.1996Nové obchodné meno:
   Caparol Slovakia s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ