Vytvořte fakturu

ALFA LAVAL Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALFA LAVAL Slovakia
IČO 35685069
TIN 2020339420
DIČ SK2020339420
Datum vytvoření 01 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALFA LAVAL Slovakia
Račianska 153/A
83154
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 230 152 €
Zisk 546 813 €
Kapitál 2 507 338 €
Vlastní kapitál 1 041 980 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244454534, 0244454538, 0244454552, 0244455093, 0244455094, 0244455095, 0244455096, 0244459917, 0244
Fax(y) 0244459917
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,956,956
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 10,108
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 10,108
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,108
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,838,948
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 30,485
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 30,485
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 43,255
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 43,255
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,540,697
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,218,949
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,130
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,210,819
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 19,507
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 280,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,411
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 830
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 224,511
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,284
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 222,227
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 107,900
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 359
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 107,541
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,956,956
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 988,793
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 112,561
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 112,561
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 11,650
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,650
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 317,769
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 320,877
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,108
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 546,813
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,963,252
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,235
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,235
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 112,229
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 112,229
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,803,072
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,583,792
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,021,079
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 562,713
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,377
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,853
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 193,050
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 36,369
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,830
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 22,539
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,347
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 4,911
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 4,911
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 9,234,218
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,230,152
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,591,966
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,597,777
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 108
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,301
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,512,176
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 6,336,396
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 793,672
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -9,132
D. Služby (účtová skupina 51) 946,149
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 394,308
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 284,975
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 103,657
4. Sociální náklady (527, 528) 5,676
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,477
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,427
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,427
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -5,533
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51,412
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 717,976
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,122,658
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,066
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 319
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 296
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 23
XII. Kurzové zisky (663) 3,746
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,814
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,664
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,150
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,748
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 711,228
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 164,415
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 164,597
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -182
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 546,813
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35685069 TIN: 2020339420 DIČ: SK2020339420
 • Sídlo: ALFA LAVAL Slovakia, Račianska 153/A, 83154, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Březen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Petr Drnovský Seifertova 1527/16 Praha 3 130 00 Česká republika 30.01.2012
  Ing. Renáta Váchová Malešická 11 Praha 3 130 00 Česká republika 01.01.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Alfa Laval N.V. 2 059 € (1.8%) Breda 4817ZZ Holandské kráľovstvo
  Alfa Laval Holding B.V. 110 503 € (98.2%) Breda 4817ZZ Holandské kráľovstvo
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Emília Kacvinská Zdravotnícka 2B Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 11.05.2011
   20.12.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Váchová Malešická 11 Praha 3 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2013
   19.12.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Gyula Szekeres Radnai u. 51 Érd 2030 Maďarská republika Vznik funkcie: 01.07.2008
   02.03.2012Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Petr Drnovský Seifertova 1527/16 Praha 3 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 30.01.2012
   01.03.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.01.2012Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   24.11.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Karoly Nyarfás Gazdovský rad 54 Šamorín 931 00 Vznik funkcie: 11.05.2011
   11.06.2011Nový štatutárny orgán:
   Karoly Nyarfás Gazdovský rad 54 Šamorín 931 00 Vznik funkcie: 11.05.2011
   Emília Kacvinská Zdravotnícka 2B Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 11.05.2011
   30.06.2008Nový štatutárny orgán:
   Gyula Szekeres Radnai u. 51 Érd 2030 Maďarská republika Vznik funkcie: 01.07.2008
   29.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Olaf Mueller Ihmerter Str. 97 Hemer 586 75 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 27.10.2005
   23.12.2005Nové sidlo:
   Račianska 153/A Bratislava 831 54
   Nový štatutárny orgán:
   Olaf Mueller Ihmerter Str. 97 Hemer 586 75 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 27.10.2005
   22.12.2005Zrušené sidlo:
   Račianska 153/A Bratislava 831 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hutta Hospodárska 61 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 26.05.2005
   28.06.2005Nové sidlo:
   Račianska 153/A Bratislava 831 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hutta Hospodárska 61 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 26.05.2005
   27.06.2005Zrušené sidlo:
   Vajnorská 142 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Olaf Mueller Vlkova 9 Praha 3 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 18.05.2004
   22.02.2005Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vykurovania
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Alfa Laval N.V. Baarschot 2 Breda 4817ZZ Holandské kráľovstvo
   Alfa Laval Holding B.V. Baarschot 2 Breda 4817ZZ Holandské kráľovstvo
   21.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Alfa Laval Holding BV Zonnebaan 1 Maarseen Holandsko
   Alfa Laval N.V. Zonnebaan 1 Maarseen Holandsko
   01.07.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Olaf Mueller Vlkova 9 Praha 3 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 18.05.2004
   30.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jan Lode Debruyn Galgenweellaan 71 Antwerpen 2050 Belgicko Vznik funkcie: 18.11.2002
   19.08.2003Noví spoločníci:
   Alfa Laval Holding BV Zonnebaan 1 Maarseen Holandsko
   Alfa Laval N.V. Zonnebaan 1 Maarseen Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   Jan Lode Debruyn Galgenweellaan 71 Antwerpen 2050 Belgicko Vznik funkcie: 18.11.2002
   18.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Alfa Laval Holding BV Zonnebaan 1 Maarssen Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubica Panáková Pavlovova 3 Bratislava Vznik funkcie: 18.11.2002
   Ing. Ivan Severský Čulenova 47 Cífer Vznik funkcie: 18.11.2002
   03.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Severský Čulenova 47 Cífer Vznik funkcie: 18.11.2002
   02.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Halač Budovateľská 38 Cífer
   22.11.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Halač Budovateľská 38 Cífer
   21.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Miazdra Žilinská 536/5 Trenčianska Teplá
   26.03.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľubica Panáková Pavlovova 3 Bratislava Vznik funkcie: 18.11.2002
   25.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   10.11.1998Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   inštalácia, opravy elektrických zariadení
   montáž, oprava a údržba strojných zariadení
   čistenie strojných kvapalín
   17.12.1997Noví spoločníci:
   Alfa Laval Holding BV Zonnebaan 1 Maarssen Holandsko
   16.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Alfa Laval Holding BV Amsteldijk 166 Amsterdam Holandsko
   24.06.1997Noví spoločníci:
   Alfa Laval Holding BV Amsteldijk 166 Amsterdam Holandsko
   23.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Tetra Laval Holding GmbH Feldbergstrasse 9 D-652 39 Hochheim am Main SRN
   01.03.1996Nové obchodné meno:
   ALFA LAVAL Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 142 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Tetra Laval Holding GmbH Feldbergstrasse 9 D-652 39 Hochheim am Main SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Miazdra Žilinská 536/5 Trenčianska Teplá