Vytvořte fakturu

CLEVIS, v konkurze - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CLEVIS, v konkurze
IČO 35685085
TIN 2020331214
Datum vytvoření 29 Únor 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo CLEVIS, v konkurze
Karadžičova 35
81107
Bratislava
Financial information
Vlastní kapitál -653 914 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,624
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,624
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 424
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 424
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,200
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,138
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 62
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,624
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -653,914
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 149,037
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 149,037
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 25,559
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 19,712
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,712
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -848,222
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 123,162
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -971,384
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 655,538
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 580,997
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 235,794
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 235,794
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,820
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 32,488
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 81,822
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 229,073
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 74,541
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4249025.tif
Date of updating data: 25.06.2015