Vytvořte fakturu

TPA TAX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.11.2016
Basic information
Obchodní název TPA TAX
IČO 35685115
TIN 2020308565
Datum vytvoření 29 Únor 1996
Company category Komanditná spoločnosť
Sídlo TPA TAX
Pribinova 25/4195
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 723 261 €
Zisk 658 €
Kapitál 502 679 €
Vlastní kapitál 43 812 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421220678911
Date of updating data: 30.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 367,003
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 323,961
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 98
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 98
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 242,952
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 242,584
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,668
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 222,916
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 368
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 80,911
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 775
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 80,136
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 43,042
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,688
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 34,354
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 367,003
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 37,806
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 18,427
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 18,721
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 18,721
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 658
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 310,059
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 9,902
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9,902
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 244,324
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,663
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,600
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,063
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 176,701
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 27,854
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 17,926
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,180
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 55,833
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 29,120
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 26,713
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 19,138
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 19,138
Date of updating data: 30.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,708,123
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,723,261
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,708,123
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,138
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,368,161
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,387
D. Služby (účtová skupina 51) 483,832
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 757,789
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 569,223
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 175,252
4. Sociální náklady (527, 528) 13,314
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 483
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -14,995
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 121,665
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 355,100
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,204,904
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,418
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7,418
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 7,414
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,324
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,854
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 4,722
2. Ostatní náklady (562A) 1,132
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,470
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -906
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 354,194
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,884
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 4
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 350,652
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 658
Date of updating data: 30.11.2016
Date of updating data: 30.11.2016