Vytvořte fakturu

LINECO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LINECO
IČO 35685158
TIN 2020339442
DIČ SK2020339442
Datum vytvoření 06 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LINECO
Vajnorská 7
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 224 876 €
Zisk -5 144 €
Kapitál 125 526 €
Vlastní kapitál 12 523 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244372059
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 65,659
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 35,732
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 28,747
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 29,927
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 74,036
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 16,801
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 11,984
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 456
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 38,549
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 139,695
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,379
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 5,221
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,144
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 132,316
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 121,118
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 11,198
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,673
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 320
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,792
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 413
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 224,876
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 223,473
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,403
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 226,660
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 103,495
C. Služby (účtová skupina 51) 93,508
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 9,054
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,574
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 13,375
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 355
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,299
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,784
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 26,470
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1,124
X. Úrokové výnosy (662) 1,124
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,524
M. Úrokové náklady (562) 2,212
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,312
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,400
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,184
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,144
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015