Vytvořte fakturu

Textile House for EURO TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Textile House for EURO TRADE
IČO 35685166
TIN 2020308664
DIČ SK2020308664
Datum vytvoření 07 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Textile House for EURO TRADE
ProLogis Park, DC2, Diaľničná cesta 2
90301
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 21 312 799 €
Zisk 1 474 289 €
Kapitál 5 236 201 €
Vlastní kapitál 1 053 282 €
Kontaktní informace
Email office@textilehouse.sk
Telefon(y) 0262859069
Mobile(y) +421902912412, +421903408934, +421903408935, +421903408946, +421903411949, +421903417066, +421903417099, +421903426167, +421903426367, +421903430570,
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,913,290
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 916,626
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 916,626
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 100,000
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 527,822
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 284,804
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,891,579
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,841,542
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 519
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,841,023
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 74,004
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 74,004
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,004
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,869,931
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 974,256
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 519,211
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 455,045
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 280,000
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 591,553
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 24,122
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 106,102
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,715
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 96,387
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 105,085
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 104,995
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 90
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,913,290
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,581,173
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 99,581
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,474,289
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,332,117
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 93,369
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 52,791
6. Long-term advance payments received (475A) 20,019
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,614
12. Odložený daňový závazek (481A) 12,945
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 116,654
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,488,264
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 583,353
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,196
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 579,157
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,195
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 215,048
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 134,445
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 221,046
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,332,177
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 199,365
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 133,021
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 66,344
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 434,465
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 21,286,204
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 21,312,799
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 21,040,504
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 245,700
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26,595
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,115,013
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 10,984,275
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 526,577
D. Služby (účtová skupina 51) 2,682,437
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,648,391
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,211,675
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 66,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,138,704
4. Sociální náklady (527, 528) 232,012
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 66,693
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 113,871
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 113,871
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 45,839
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,930
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,197,786
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,092,915
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30,588
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 26,759
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 26,750
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 3,829
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 298,330
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 147,811
2. Ostatní náklady (562A) 147,811
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 40,006
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 110,513
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -267,742
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,930,044
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 455,755
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 455,241
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 514
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,474,289
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35685166 TIN: 2020308664 DIČ: SK2020308664
 • Sídlo: Textile House for EURO TRADE, ProLogis Park, DC2, Diaľničná cesta 2, 90301, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Březen 1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Textile House Holding s. r. o. 5 643 € (85%) Senec 903 01
  Jane Merete Nielsen 996 € (15%) Slnečné údolie 5188/129 Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.10.2012Noví spoločníci:
   Textile House Holding s. r. o. ProLogis Park, DC2, Diaľničná cesta 2 Senec 903 01
   03.10.2012Zrušeny spoločníci:
   PETRINO INVESTMENTS LIMITED Arch. Makariou III, FORTUNA COURT BLOCK B 284 Limassol P.C. 3105 Cyprus
   08.07.2011Nové sidlo:
   ProLogis Park, DC2, Diaľničná cesta 2 Senec 903 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   07.07.2011Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 38 831 02
   15.06.2010Noví spoločníci:
   PETRINO INVESTMENTS LIMITED Arch. Makariou III, FORTUNA COURT BLOCK B 284 Limassol P.C. 3105 Cyprus
   14.06.2010Zrušeny spoločníci:
   MERCANTILE INTERNATIONAL TRADING LIMITED Suite 7, Hadfield House, Library Street Gibraltar Gibraltár
   17.11.2007Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 38 831 02
   Noví spoločníci:
   Jane Merete Nielsen pobyt na území SR : Slnečné údolie 5188/129 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jane Merete Nielsen Slnečné údolie 5188/129 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 14.05.2002
   16.11.2007Zrušené sidlo:
   Balkánska cesta 1A Bratislava - Rusovce 850 09
   Zrušeny spoločníci:
   Jane Merete Nielsen pobyt na území SR : Miletičova 600/86 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jane Merete Nielsen Miletičova 600/86 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 14.05.2002
   25.11.2003Noví spoločníci:
   MERCANTILE INTERNATIONAL TRADING LIMITED Suite 7, Hadfield House, Library Street Gibraltar Gibraltár
   Jane Merete Nielsen pobyt na území SR : Miletičova 600/86 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Jane Merete Nielsen Miletičova 600/86 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 14.05.2002
   24.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Jane Merete Nielsen Löserupvej 40 Holbäk 4300 Dánsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jane Merete Nielsen Löserupvej 40 Holbäk 4300 Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 7 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 14.05.2002
   14.08.2002Nový štatutárny orgán:
   Jane Merete Nielsen Löserupvej 40 Holbäk 4300 Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 7 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 14.05.2002
   13.08.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Lone Bjerre Buksager 7 7860 Spoettrup Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Krátka 6 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 14.05.2002
   30.10.2001Nové sidlo:
   Balkánska cesta 1A Bratislava - Rusovce 850 09
   29.10.2001Zrušené sidlo:
   Krátka 6 Bratislava 811 03
   24.07.2001Nové predmety činnosti:
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
   05.01.2001Noví spoločníci:
   Jane Merete Nielsen Löserupvej 40 Holbäk 4300 Dánsko
   04.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Lone Bjerre Buksager 7 7860 Spoettrup Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Krátka 6 Bratislava 811 03
   07.12.1999Nové sidlo:
   Krátka 6 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Lone Bjerre Buksager 7 7860 Spoettrup Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Krátka 6 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Lone Bjerre Buksager 7 7860 Spoettrup Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Krátka 6 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 14.05.2002
   06.12.1999Zrušené sidlo:
   Odborárska 3 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Lone Bjerre Buksager 7 7860 Spoettrup Dánsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Erika Fülöpová Klenová 10 Bratislava 831 01
   13.11.1998Nové sidlo:
   Odborárska 3 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Lone Bjerre Buksager 7 7860 Spoettrup Dánsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.11.1998Zrušené sidlo:
   Radvanská 44 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Bjarne Aarup Randager 22 Albertslund Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Radvanská 44 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Bjarne Aarup Randager 22 Albertslund Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Radvanská 44 Bratislava 811 01
   16.10.1996Noví spoločníci:
   Bjarne Aarup Randager 22 Albertslund Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Radvanská 44 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Bjarne Aarup Randager 22 Albertslund Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Radvanská 44 Bratislava 811 01
   15.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Bjarne Aarup Randager 22 Albertslund Dánsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   07.03.1996Nové obchodné meno:
   Textile House for EURO TRADE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 44 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Bjarne Aarup Randager 22 Albertslund Dánsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Erika Fülöpová Klenová 10 Bratislava 831 01