Vytvořte fakturu

ENY - ART - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ENY - ART
IČO 35685182
TIN 2020308378
DIČ SK2020308378
Datum vytvoření 11 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENY - ART
Sienkiewiczova 2
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 426 693 €
Zisk -13 851 €
Kapitál 139 862 €
Vlastní kapitál -93 642 €
Kontaktní informace
Email eny-art@slovanet.sk
Telefon(y) 0244462536, 0244462537
Mobile(y) +421905705249
Fax(y) 0244462530
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 212,817
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 65,453
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 65,453
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 65,453
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 147,364
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 124,035
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 124,035
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,615
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 13,784
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,784
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 831
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,714
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,714
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 212,817
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -107,493
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -100,281
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 90,982
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -191,263
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,851
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 320,310
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 750
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 750
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 319,560
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 20,691
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,691
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 297,229
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 868
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 772
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 426,693
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 403,274
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,419
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 436,241
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 256,094
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,078
D. Služby (účtová skupina 51) 168,407
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,629
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,729
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,651
4. Sociální náklady (527, 528) 249
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 26
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,548
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,886
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 727
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 727
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -723
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,271
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,580
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,580
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,851
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015