Vytvořte fakturu

BODEX BDA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BODEX BDA
IČO 35685191
TIN 2020876660
Datum vytvoření 11 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BODEX BDA
Magurská 3/B
83101
Bratislava
Financial information
Zisk -13 727 €
Kapitál 8 555 €
Vlastní kapitál -39 474 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,355
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,355
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 5,000
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,989
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,989
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,989
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 366
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 366
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,355
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -53,201
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -46,445
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -46,445
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,727
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,556
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 260
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 260
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 61,296
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 664
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 664
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,500
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 619
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 30,691
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,822
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,247
D. Služby (účtová skupina 51) 72
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,175
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,610
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,382
4. Sociální náklady (527, 528) 183
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -13,247
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -72
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,247
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,727
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4241703.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35685191 TIN: 2020876660
 • Sídlo: BODEX BDA, Magurská 3/B, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Březen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Boris Ducko Hrdličkova 12 Bratislava 11.03.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Boris Ducko 3 320 € (50%) Hrdličkova 12 Bratislava
  Karol Kováč 3 320 € (50%) Drotárska 7 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.01.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Kováč Drotárska 7 Bratislava
   26.05.2004Noví spoločníci:
   Ing. Boris Ducko Hrdličkova 12 Bratislava
   Karol Kováč Drotárska 7 Bratislava
   25.05.2004Zrušeny spoločníci:
   BODEX HOLDING s.r.o. IČO: 31 400 957 Magurská 3/B Bratislava 831 01
   BODEX s.r.o. IČO: 17 330 921 Magurská 3/B Bratislava
   08.11.1999Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí-leasing
   factoring a forfaiting /okrem vymáhania súdnych pohľadávok/
   čistenie budov
   upratovacie práce s výnimkou deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie
   Noví spoločníci:
   BODEX HOLDING s.r.o. IČO: 31 400 957 Magurská 3/B Bratislava 831 01
   07.11.1999Zrušeny spoločníci:
   BD BODEX, spol. s r.o. IČO: 31 362 290 Hrdličkova 12 Bratislava
   22.10.1998Nové sidlo:
   Magurská 3/B Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   BODEX s.r.o. IČO: 17 330 921 Magurská 3/B Bratislava
   BD BODEX, spol. s r.o. IČO: 31 362 290 Hrdličkova 12 Bratislava
   21.10.1998Zrušené sidlo:
   Hrdličkova 12 Bratislava 831 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   služby súkromných detektívov
   podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
   Zrušeny spoločníci:
   BODEX s.r.o. IČO: 17 330 921 Hrdličkova 12 Bratislava
   Miroslav Forgáč Kríkova 8 Bratislava
   Ing. Konštantín Zbur Palárikova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Forgáč Kríkova 8 Bratislava
   Ing. Konštantín Zbur Palárikova 8 Bratislava
   11.03.1996Nové obchodné meno:
   BODEX BDA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hrdličkova 12 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   reklamná činnosť
   nákup a predaj tovarov za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja ďalšiemu prevádzkovateľovi živnosti /veľkoobchod/
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   služby súkromných detektívov
   podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
   Noví spoločníci:
   BODEX s.r.o. IČO: 17 330 921 Hrdličkova 12 Bratislava
   Miroslav Forgáč Kríkova 8 Bratislava
   Ing. Konštantín Zbur Palárikova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Boris Ducko Hrdličkova 12 Bratislava
   Miroslav Forgáč Kríkova 8 Bratislava
   Ing. Konštantín Zbur Palárikova 8 Bratislava
   Karol Kováč Drotárska 7 Bratislava