Vytvořte fakturu

BODEX BDA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.01.2017
Basic information
Obchodní název BODEX BDA
Stav Zničeno
IČO 35685191
TIN 2020876660
Datum vytvoření 11 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BODEX BDA
Magurská 3/B
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 664 €
Zisk -8 991 €
Kapitál 8 555 €
Vlastní kapitál -39 474 €
Date of updating data: 21.01.2017
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 23
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 23
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -62,192
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -60,172
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,991
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 62,215
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 274
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 61,941
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 32,085
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,518
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 25,338
Date of updating data: 21.01.2017
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 664
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 664
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 9,175
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 4,175
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,000
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,511
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,511
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,991
Date of updating data: 21.01.2017
Files
4241703.tif
Date of updating data: 21.01.2017
 • IČO :35685191 TIN: 2020876660
 • Sídlo: BODEX BDA, Magurská 3/B, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Březen 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.01.2017Zrušené obchodné meno:
   BODEX BDA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Magurská 3/B Bratislava 831 01
   22.10.1998Nové sidlo:
   Magurská 3/B Bratislava 831 01
   11.03.1996Nové obchodné meno:
   BODEX BDA s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným