Vytvořte fakturu

Hydrometrics - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Hydrometrics
IČO 35685310
TIN 2020308433
DIČ SK2020308433
Datum vytvoření 12 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Hydrometrics
Bratislavská 79
90201
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 437 €
Zisk 3 860 €
Kapitál 8 224 €
Vlastní kapitál 7 028 €
Kontaktní informace
Email info@hydrometrics.sk
Telefon(y) +421903405527
Mobile(y) +421903405527
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,672
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 116
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,958
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 12,672
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,888
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 443
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -54
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,860
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,784
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 41
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,743
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 138
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,605
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 7,437
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 7,437
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 2,407
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 25
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,389
C. Služby (účtová skupina 51) 993
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,030
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,030
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 82
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,948
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,088
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,860
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35685310 TIN: 2020308433 DIČ: SK2020308433
 • Sídlo: Hydrometrics, Bratislavská 79, 90201, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Březen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Rastislav Slota Studenohorská 5 Bratislava 12.03.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Rastislav Slota 6 639 € (100%) Studenohorská 5 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.04.2004Nové sidlo:
   Bratislavská 79 Pezinok 902 01
   15.04.2004Zrušené sidlo:
   Bystrická 15 Pezinok 902 01
   25.10.1999Nové obchodné meno:
   Hydrometrics, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bystrická 15 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Slota Studenohorská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   24.10.1999Zrušené obchodné meno:
   Hydrometrics Bratislava, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Smetanova 4 Bratislava 811 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   hydraulické skúšky vodných strojov /vodné turbíny a čerpadlá/
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojnej hydrauliky
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Slota Studenohorská 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Tóth 102/B Trnávka 930 32
   Ing. Robert Berný Na vodoteči 186 Nehvízdy 250 81 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Tóth 102/B Trnávka 930 32
   18.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Slota Studenohorská 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Tóth 102/B Trnávka 930 32
   Ing. Robert Berný Na vodoteči 186 Nehvízdy 250 81 Česká republika
   17.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Slota Studenohorská 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Tóth 102/B Trnávka 930 32
   Ing. Robert Berný Na vodoteči 186 Nehvízdy 250 81 Česká republika
   12.03.1996Nové obchodné meno:
   Hydrometrics Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Smetanova 4 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   meranie prietoku a rýchlosti prúdenia kvapalín v prirezoch s voľnou hladinou a v uzavretých tlakových prierezoch
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vodného hospodárstva, vypracovávanie expertíz pri návrhu, výstavbe a prevádzke hydrotechnických a zdravotno-inžinierskych objektov a zariadení
   výskum a vývoj technológií a systémov pre riadenie vodného hospodárstva
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   tlmočenie a preklady z/do jazyka anglického, nemeckého a maďarského
   hydraulické skúšky vodných strojov /vodné turbíny a čerpadlá/
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojnej hydrauliky
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Slota Studenohorská 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Tóth 102/B Trnávka 930 32
   Ing. Robert Berný Na vodoteči 186 Nehvízdy 250 81 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rastislav Slota Studenohorská 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Tóth 102/B Trnávka 930 32