Vytvořte fakturu

SIMCOMEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SIMCOMEX
IČO 35685344
TIN 2020861436
DIČ SK2020861436
Datum vytvoření 12 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIMCOMEX
Bohúňova 21
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 26 825 €
Zisk -3 067 €
Kapitál 3 811 €
Vlastní kapitál 4 176 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254773295, 0918397352
Mobile(y) +421918397352, 0918397352
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,600
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 389
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 389
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 389
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,211
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,211
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,523
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 688
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,600
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,590
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 7,018
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 7,018
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,067
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 10
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -8
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -8
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 26,825
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 26,825
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 26,825
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,799
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 24,242
D. Služby (účtová skupina 51) 4,166
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 391
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 391
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,974
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,583
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 133
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 133
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -133
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,107
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,067
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35685344 TIN: 2020861436 DIČ: SK2020861436
 • Sídlo: SIMCOMEX, Bohúňova 21, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Březen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Pavol Ďurčanský Bohúňova 3585/21 Bratislava 811 04 23.02.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Pavol Ďurčanský 6 639 € (100%) Bohúňova 3585/21 Bratislava 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.09.2007Zrušeny spoločníci:
   Richard Schwarz Mozartova 4194/13 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Schwarz Mozartova 4194/13 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 23.02.2007
   27.02.2007Noví spoločníci:
   Pavol Ďurčanský Bohúňova 3585/21 Bratislava 811 04
   Richard Schwarz Mozartova 4194/13 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Ďurčanský Bohúňova 3585/21 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 23.02.2007
   Richard Schwarz Mozartova 4194/13 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 23.02.2007
   26.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Čerman Tabakova 1 Bratislava 811 07
   Pavol Ďurčanský Bohúňova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Čerman Tabakova 1 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 12.11.2002
   Pavol Ďurčanský Bohúňova 21 Bratislava Vznik funkcie: 12.03.1996
   19.08.2003Nové predmety činnosti:
   stolárska výroba
   zámočníctvo
   Noví spoločníci:
   Ing. František Čerman Tabakova 1 Bratislava 811 07
   Pavol Ďurčanský Bohúňova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Čerman Tabakova 1 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 12.11.2002
   Pavol Ďurčanský Bohúňova 21 Bratislava Vznik funkcie: 12.03.1996
   18.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Pavol Ďurčanský Bohúňova 21 Bratislava
   Ing. Juraj Chalivopulos Stupavská 5 Bratislava
   Ing. Juraj Klapáč Račianska 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Ďurčanský Bohúňova 21 Bratislava
   Ing. Juraj Chalivopulos Stupavská 5 Bratislava Skončenie funkcie: 12.11.2002
   Ing. Juraj Klapáč Račianska 25 Bratislava Skončenie funkcie: 12.11.2002
   12.03.1996Nové obchodné meno:
   SIMCOMEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bohúňova 21 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti a jeho predaj konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná činnosť, sprostredkovanie obchodu a dopravy
   inžinierske práce v oblasti strojárenstva
   Noví spoločníci:
   Pavol Ďurčanský Bohúňova 21 Bratislava
   Ing. Juraj Chalivopulos Stupavská 5 Bratislava
   Ing. Juraj Klapáč Račianska 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Ďurčanský Bohúňova 21 Bratislava
   Ing. Juraj Chalivopulos Stupavská 5 Bratislava Skončenie funkcie: 12.11.2002
   Ing. Juraj Klapáč Račianska 25 Bratislava Skončenie funkcie: 12.11.2002