Vytvořte fakturu

K a Ž - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.06.2016
Basic information
Obchodní název K a Ž
IČO 35685379
TIN 2020861447
DIČ SK2020861447
Datum vytvoření 12 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K a Ž
Šafárikovo nám. 7
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 148 688 €
Zisk -286 €
Kapitál 115 033 €
Vlastní kapitál -64 581 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903264636
Mobile(y) +421915720793
Date of updating data: 28.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 140,682
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 140,145
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 14,912
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 33
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 14,879
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 98,361
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 94,034
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 94,034
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,327
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 26,872
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 25,292
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,580
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 537
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 537
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 140,682
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -64,867
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -71,884
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 13,999
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -85,883
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -286
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 205,758
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 205,458
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 105,273
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 105,273
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 97,600
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) -455
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,080
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 300
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 300
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) -209
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) -209
Date of updating data: 28.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 148,563
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 148,688
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 143,354
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,209
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 125
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 149,814
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 124,414
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,037
D. Služby (účtová skupina 51) 21,101
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 60
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 202
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,126
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -989
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,222
XII. Kurzové zisky (663) 2,222
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 422
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 12
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 410
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,800
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 674
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -286
Date of updating data: 28.06.2016
Date of updating data: 28.06.2016