Vytvořte fakturu

LESK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název LESK
IČO 35685514
TIN 2020308609
DIČ SK2020308609
Datum vytvoření 12 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LESK
Továrenská 14
81571
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 213 429 €
Zisk 12 054 €
Kapitál 45 830 €
Vlastní kapitál 2 620 €
Kontaktní informace
Email lesk@centrum.sk
Telefon(y) 0250213445, 0250213359
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 28,040
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,813
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 12,175
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 66
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12,109
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 9,563
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 9,563
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,563
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,075
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,076
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 999
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,227
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,227
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 28,040
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,674
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -4,683
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 12,768
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -17,451
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,054
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,366
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 795
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 795
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,659
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,128
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,128
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 631
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 352
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,548
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,088
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,088
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 824
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 213,428
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 213,429
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 213,429
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 199,379
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 144,354
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,718
D. Služby (účtová skupina 51) 40,127
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 7,497
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,052
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,398
4. Sociální náklady (527, 528) 47
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,295
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 388
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,050
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,230
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 968
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 824
2. Ostatní náklady (562A) 824
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 14
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 130
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -966
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,084
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,030
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,030
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,054
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015