Vytvořte fakturu

ANCON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ANCON
IČO 35685522
TIN 2020217628
DIČ SK2020217628
Datum vytvoření 12 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANCON
Vajnorská 137
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 184 672 €
Zisk -382 €
Kapitál 685 768 €
Vlastní kapitál 96 849 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244458165, +421244255024, +421244456958, +421244456968, +421244456970
Mobile(y) +421911222211, +421904651951
Fax(y) 0244458450
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 601,976
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 377,579
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,396
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 1,396
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 375,187
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 279,745
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 93,751
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,691
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 996
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 996
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 223,933
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 7,135
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 7,135
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 208,210
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 182,027
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 182,027
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 26,183
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 8,061
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 8,061
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 527
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 98
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 429
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 464
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 464
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 601,976
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 61,163
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 196,706
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -142,464
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 218,729
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -361,193
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -382
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 535,467
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 165
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 165
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 93,677
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 21,808
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,808
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,336
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,329
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,644
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 48,680
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,799
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,799
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 432,826
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 5,346
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 3,929
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,417
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 180,692
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 184,672
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 180,692
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 3,980
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 183,266
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 28,290
D. Služby (účtová skupina 51) 26,337
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 93,635
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 67,127
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 22,632
4. Sociální náklady (527, 528) 3,876
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,025
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,606
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,606
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,373
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,406
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 130,045
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 123
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 122
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 951
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 951
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -828
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 578
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -382
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35685522 TIN: 2020217628 DIČ: SK2020217628
 • Sídlo: ANCON, Vajnorská 137, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Březen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Kostelničák, CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03 12.03.1996
  Ing. Milan Sečánsky Kapicova 2 Bratislava 851 01 12.03.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Kostelničák, CSc. 3 320 € (50%) Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
  Ing. Milan Sečánsky 3 320 € (50%) Kapicova 2 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.07.2013Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb
   17.07.2013Zrušeny predmety činnosti:
   údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel, stavebných strojov a mechnizmov
   02.10.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 12.03.1996
   01.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
   Ing. Vojtech Šamo Popovova 32 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 25.11.2002
   24.08.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
   Ing. Milan Sečánsky Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Sečánsky Kapicova 2 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.03.1996
   23.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
   Ing. Anna Kravárová Vajanského 1632/58 Modra 900 01
   Ing. Milan Sečanský Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Sečanský Kapicova 2 Bratislava 851 01
   31.07.2003Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vojtech Šamo Popovova 32 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 25.11.2002
   30.07.2003Zrušené sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 832 30
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anna Kravárová Vajanského 1632/58 Modra 900 01 Skončenie funkcie: 25.11.2002
   21.12.2000Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
   Ing. Anna Kravárová Vajanského 1632/58 Modra 900 01
   Ing. Milan Sečanský Kapicova 2 Bratislava 851 01
   20.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
   Ing. Anna Kravárová Vajanského 1632/58 Modra 900 01
   Ing. Milan Sečanský Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Vadócz Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Vadócz Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
   Ing. Anna Kravárová Vajanského 1632/58 Modra 900 01
   Ing. Milan Sečanský Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Vadócz Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
   Ing. Anna Kravárová Vajanského 1632/58 Modra 900 01
   Ing. Milan Sečanský Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Vadócz Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   24.09.1997Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 832 30
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
   vykonávanie bytových, občianskych a inžinierskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   dodávka a montáž interiérov stavieb
   výroba stavebných hmôt a dielcov z betónu
   výroba stavebných zámočníckych výrobkov a výrobkov spotrebného charakteru
   zasklievanie dverí, okien a iných otvorových konštrukcií
   montáž okenných fólií, roletiek a žalúzií
   cestná nákladná doprava
   prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre viac ako päť vozidiel patriacich iným fyzickým a právnickým osobám
   prenájom motorových vozidiel a mechanizmov
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel, stavebných strojov a mechnizmov
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
   Ing. Anna Kravárová Vajanského 1632/58 Modra 900 01
   Ing. Milan Sečanský Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Vadócz Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
   Ing. Anna Kravárová Vajanského 1632/58 Modra 900 01 Skončenie funkcie: 25.11.2002
   Ing. Milan Sečanský Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Vadócz Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   23.09.1997Zrušené sidlo:
   Popovova 32 Bratislava 841 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   výroba stavebných hmôt a dielcov z betónu
   dodávka a montáž interiérov stavieb
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Chorvátska 1 Bratislava 811 07
   Ing. Milan Sečánsky Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Anna Šamová Popovova 32 Bratislava 841 01
   Ing. Štefan Vadócz , CSc. Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Chorvátska 1 Bratislava 811 07
   Ing. Milan Sečánsky Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Anna Šamová Popovova 32 Bratislava 841 01
   Ing. Štefan Vadócz , CSc. Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   12.03.1996Nové obchodné meno:
   ANCON, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Popovova 32 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   výroba stavebných hmôt a dielcov z betónu
   dodávka a montáž interiérov stavieb
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Chorvátska 1 Bratislava 811 07
   Ing. Milan Sečánsky Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Anna Šamová Popovova 32 Bratislava 841 01
   Ing. Štefan Vadócz , CSc. Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Chorvátska 1 Bratislava 811 07
   Ing. Milan Sečánsky Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Anna Šamová Popovova 32 Bratislava 841 01
   Ing. Štefan Vadócz , CSc. Vígľašská 2 Bratislava 851 06