Vytvořte fakturu

SHOCK Creative - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SHOCK Creative
IČO 35685549
TIN 2020312767
DIČ SK2020312767
Datum vytvoření 12 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SHOCK Creative
Cabanova 13/B
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 81 305 €
Zisk 2 117 €
Kapitál 28 216 €
Vlastní kapitál 3 769 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905725924
Mobile(y) 0905725924
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 51,192
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 17,454
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,454
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,454
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,864
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,874
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,874
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,874
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 25,990
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,067
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 14,923
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 874
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 754
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 120
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 51,192
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,342
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 664
2. Ostatní fondy (427, 42X) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,078
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,078
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,117
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,454
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 57
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 57
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 42,397
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 16,660
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,660
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 23,826
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 45
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,866
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,396
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,396
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 81,305
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,122
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 72,263
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,330
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,590
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 77,656
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,097
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,681
D. Služby (účtová skupina 51) 52,472
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 7,702
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,637
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,984
4. Sociální náklady (527, 528) 81
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 398
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,370
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,370
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,936
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,649
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,135
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,073
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 4,073
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,490
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 3,319
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 171
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 583
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,232
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,115
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 2,115
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,117
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35685549 TIN: 2020312767 DIČ: SK2020312767
 • Sídlo: SHOCK Creative, Cabanova 13/B, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Březen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ľudovít Jakubove Bzovícka 18 Bratislava 12.03.1996
  Petra Bernasovská Námestie Hraničiarov 20 Bratislava 07.04.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ľudovít Jakubove 3 386 € (51%) Bzovícka 18 Bratislava
  Petra Bernasovská 3 253 € (49%) Námestie Hraničiarov 20 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.03.2001Nové sidlo:
   Cabanova 13/B Bratislava 841 02
   18.03.2001Zrušené sidlo:
   Námestie Hraničiarov 20 Bratislava 851 03
   07.04.1999Nové sidlo:
   Námestie Hraničiarov 20 Bratislava 851 03
   Noví spoločníci:
   Ľudovít Jakubove Bzovícka 18 Bratislava
   Petra Bernasovská Námestie Hraničiarov 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Petra Bernasovská Námestie Hraničiarov 20 Bratislava
   06.04.1999Zrušené sidlo:
   Panenská 34 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Jakubove Bzovícka 18 Bratislava
   Henrich Platek Studenohorská 63 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   04.03.1998Noví spoločníci:
   Ľudovít Jakubove Bzovícka 18 Bratislava
   03.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Jakubove Bzovícka 18 Bratislava
   Marcel Nemec Kollárová 548/15 Bratislava
   Sáva Popovič Habsburská 33 Bratislava
   14.05.1996Nové sidlo:
   Panenská 34 Bratislava 811 03
   13.05.1996Zrušené sidlo:
   Bzovícka 18 Bratislava 851 07
   12.03.1996Nové obchodné meno:
   SHOCK Creative, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bzovícka 18 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť-s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe č. 1 živnostenského zákona
   Noví spoločníci:
   Ľudovít Jakubove Bzovícka 18 Bratislava
   Marcel Nemec Kollárová 548/15 Bratislava
   Henrich Platek Studenohorská 63 Bratislava
   Sáva Popovič Habsburská 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľudovít Jakubove Bzovícka 18 Bratislava