Vytvořte fakturu

ALUMONT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název ALUMONT
Stav Zničeno
IČO 35685611
TIN 2020308587
DIČ SK2020308587
Datum vytvoření 12 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALUMONT
Pribylinská 4
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 348 274 €
Zisk -104 526 €
Kapitál 176 206 €
Vlastní kapitál -35 778 €
Kontaktní informace
Email alumont@alumont.sk
webové stránky http://www.alumont.sk
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,501
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,501
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 85,282
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 81,797
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 837
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,414
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 89,783
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -140,304
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,303
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,303
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -43,081
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -104,526
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 230,087
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 199,227
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 113,770
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 28,305
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,888
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 51,264
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,121
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 29,739
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 348,274
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 344,939
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,333
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 444,684
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 106,127
C. Služby (účtová skupina 51) 228,981
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 100,776
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,723
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,689
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 933
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 455
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -96,410
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,831
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 7,157
M. Úrokové náklady (562) 1,933
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,224
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -7,156
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -103,566
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -104,526
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :35685611 TIN: 2020308587 DIČ: SK2020308587
 • Sídlo: ALUMONT, Pribylinská 4, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Březen 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.07.2002Nové sidlo:
   Pribylinská 4 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Čatlošová Martinčekova 15 Bratislava
   Ing. Andrej Jureček 335 Láb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Čatlošová Martinčekova 15 Bratislava Vznik funkcie: 01.08.2002
   Ing. Andrej Jureček 335 Láb Vznik funkcie: 01.08.2002
   01.07.2002Zrušené sidlo:
   Galvaniho 8 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Németh 70 Boldog
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Németh 70 Boldog
   10.11.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Németh 70 Boldog
   09.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Németh Muškátova 4 Bratislava
   12.03.1996Nové obchodné meno:
   ALUMONT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Galvaniho 8 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Németh Muškátova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Németh 70 Boldog