Vytvořte fakturu

Market-Consult Plus - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Market-Consult Plus
Stav Zničeno
IČO 35685697
TIN 2020309764
DIČ SK2020309764
Datum vytvoření 14 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Market-Consult Plus
Radvanská 23A
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 108 541 €
Zisk -23 474 €
Kontaktní informace
Email roger@roger.sk
Telefon(y) 0254415445, 0244455913, 0244455010, 0244456926, 0244455011, 0244455037, 0244455026, 0244455009, 0244
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 249,593
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 171,511
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 171,511
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 143,214
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 28,297
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 74,741
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 37,903
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 37,903
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,903
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 36,838
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 98
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 36,740
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,341
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 559
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,782
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 249,593
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -108,345
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -92,174
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -92,174
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,474
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 353,300
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,887
6. Long-term advance payments received (475A) 10,887
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 119,277
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 221,298
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 9,908
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,908
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 174,836
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 632
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 371
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,031
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30,520
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,838
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,440
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 398
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 4,638
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 4,638
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 106,785
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 108,541
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 106,785
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,756
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 127,610
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 39,711
D. Služby (účtová skupina 51) 25,934
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 15,881
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 11,674
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,739
4. Sociální náklady (527, 528) 468
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,846
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21,866
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21,866
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 12,327
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,045
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -19,069
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 41,140
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,406
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,406
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,405
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -23,474
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -23,474
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35685697 TIN: 2020309764 DIČ: SK2020309764
 • Sídlo: Market-Consult Plus, Radvanská 23A, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Březen 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.12.2014Zrušené obchodné meno:
   Market-Consult Plus, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Radvanská 23A Bratislava 811 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   sprostredkovanie, kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   Hebbelplatz 5 Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft m.b.H. Gluckgasse 2/8 Viedeň 1010 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04
   Dr. Erich Kaschnigg Eichenweg 15 Perchtoldsdorf 2380 Rakúsko Vznik funkcie: 23.02.2007
   09.06.2012Nové sidlo:
   Radvanská 23A Bratislava 811 03
   08.06.2012Zrušené sidlo:
   Radvanská 23 Bratislava 811 03
   03.03.2011Nové sidlo:
   Radvanská 23 Bratislava 811 03
   02.03.2011Zrušené sidlo:
   Radvanská 25 Bratislava 811 03
   22.03.2007Noví spoločníci:
   Hebbelplatz 5 Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft m.b.H. Gluckgasse 2/8 Viedeň 1010 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Erich Kaschnigg Eichenweg 15 Perchtoldsdorf 2380 Rakúsko Vznik funkcie: 23.02.2007
   21.03.2007Zrušeny spoločníci:
   Immoconsult Projektentwicklung GmbH Peregringasse 3 1090 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Renata Ward Wasagasse 2 Viedeň 1090 Rakúsko Vznik funkcie: 30.03.2006
   19.04.2006Nový štatutárny orgán:
   Mag. Renata Ward Wasagasse 2 Viedeň 1090 Rakúsko Vznik funkcie: 30.03.2006
   18.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Dóra Gács Schelleingasse 8/21 Viedeň 1040 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.12.2002
   12.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Dóra Gács Schelleingasse 8/21 Viedeň 1040 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.12.2002
   11.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Kurt Rosmmüller Spillern 212104 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Stavbárska 38 Bratislava Vznik funkcie: 30.11.1998 Skončenie funkcie: 12.12.2002
   19.03.1999Noví spoločníci:
   Immoconsult Projektentwicklung GmbH Peregringasse 3 1090 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Kurt Rosmmüller Spillern 212104 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Stavbárska 38 Bratislava Vznik funkcie: 30.11.1998 Skončenie funkcie: 12.12.2002
   18.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Dr. Jozef Jurkovič , CSc. Pribišova 4 Bratislava 841 05
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   15.01.1999Noví spoločníci:
   Dr. Jozef Jurkovič , CSc. Pribišova 4 Bratislava 841 05
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   14.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Dr. Jozef Jurkovič , CSc. Pribišova 4 Bratislava 841 05
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   02.02.1998Nové sidlo:
   Radvanská 25 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04
   01.02.1998Zrušené sidlo:
   Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Jozef Jurkovič Pribišova 4 Bratislava 841 05
   14.03.1996Nové obchodné meno:
   Market-Consult Plus, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   sprostredkovanie, kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Dr. Jozef Jurkovič , CSc. Pribišova 4 Bratislava 841 05
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Jozef Jurkovič Pribišova 4 Bratislava 841 05