Vytvořte fakturu

GESTUM legal - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GESTUM legal
IČO 35685794
TIN 2020323173
DIČ SK2020323173
Datum vytvoření 13 Březen 1996
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo GESTUM legal
Líščie nivy 7
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 260 878 €
Kapitál 316 907 €
Kontaktní informace
Email ludvik@gestum.sk
webové stránky http://www.eua.sk
Telefon(y) +421250200711
Fax(y) 0250200712
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 331,750
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 13,993
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 13,993
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,993
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 282,784
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 109,547
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 72,371
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,371
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 35,986
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 641
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 549
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 144
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 144
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 173,093
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 16,469
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 156,624
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 34,973
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,732
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 33,241
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 331,750
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 331,611
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 331,298
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 282,932
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 282,932
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,785
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 855
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 156
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,570
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 313
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 313
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 139
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 139
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 259,378
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 260,878
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 259,378
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 262,595
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,179
D. Služby (účtová skupina 51) 235,531
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 20,227
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,089
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,156
4. Sociální náklady (527, 528) 982
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 785
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 868
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 868
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,717
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,668
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,276
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 11,269
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,951
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,951
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 8,325
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,608
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 6,608
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35685794 TIN: 2020323173 DIČ: SK2020323173
 • Sídlo: GESTUM legal, Líščie nivy 7, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Březen 1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Ing. Vladimír Ludvík, MBA 0 € (0%) Repašského 1945/6 Bratislava 841 02
  Ing. Gabriel Ludvík 0 € (0%) Repašského 1945/6 Bratislava 841 02
  Ing. Vladimír Ludvík 0 € (0%) Repašského 1945/6 Bratislava 841 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.04.2013Noví spoločníci:
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík , MBA Repašského 1945/6 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík , MBA - prezident v.o.s. Repašského 1945/6 Bratislava 841 02
   29.04.2013Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík , MBA Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík , MBA - prezident v.o.s. Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   06.04.2013Noví spoločníci:
   Ing. Gabriel Ludvík Repašského 1945/6 Bratislava 841 02
   Ing. Vladimír Ludvík Repašského 1945/6 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriel Ludvík Repašského 1945/6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 25.03.2013
   Ing. Vladimír Ludvík Repašského 1945/6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 25.03.2013
   05.04.2013Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Eva Marková Pohronská 25 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Eva Marková Pohronská 25 Bratislava 831 03
   06.03.2012Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík , MBA Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík , MBA - prezident v.o.s. Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   05.03.2012Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík - prezident v.o.s. Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   14.04.2004Nové obchodné meno:
   GESTUM legal v.o.s.
   Nové sidlo:
   Líščie nivy 7 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   administratívne práce
   prenájom motorových vozidiel
   vedenie účtovníctva
   faktoring a forfaiting
   prieskum trhu a verejnej mienky
   organizovanie kurzov, seminárov a školení
   poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   13.04.2004Zrušené obchodné meno:
   GESTUM, komerčno - právna v.o.s.
   Zrušené sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie právnych služieb fyzickým a právnickým osobám v rozsahu činnosti komerčného právnika
   18.02.2000Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   17.02.2000Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Alena Vagačová Starhradská 14 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   spoločníci
   JUDr. Alena Vagačová Starhradská 14 Bratislava 851 01
   09.09.1997Nové predmety činnosti:
   činnosť realitnej kancelárie-sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   06.11.1996Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   05.11.1996Zrušené sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   František Lefler Martinčekova 16 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   spoločníci
   František Lefler Martinčekova 16 Bratislava 821 01
   13.03.1996Nové obchodné meno:
   GESTUM, komerčno - právna v.o.s.
   Nové sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná a propagačná činnosť
   poskytovanie právnych služieb fyzickým a právnickým osobám v rozsahu činnosti komerčného právnika
   Noví spoločníci:
   František Lefler Martinčekova 16 Bratislava 821 01
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   JUDr. Eva Marková Pohronská 25 Bratislava 831 03
   JUDr. Alena Vagačová Starhradská 14 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   František Lefler Martinčekova 16 Bratislava 821 01
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík - prezident v.o.s. Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   JUDr. Eva Marková Pohronská 25 Bratislava 831 03
   JUDr. Alena Vagačová Starhradská 14 Bratislava 851 01