Vytvořte fakturu

KALIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KALIA
IČO 35685808
TIN 2020876748
Datum vytvoření 14 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KALIA
L. Dérera 8
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 000 €
Zisk -5 186 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 12,438
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 12,438
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,438
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 24,398
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 3,651
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 18,257
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 295
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 36,836
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -10,971
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 48,566
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 48,566
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -54,351
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,186
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 47,807
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12,900
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 34,907
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 109
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 27
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 34,291
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 2,000
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 2,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 5,712
C. Služby (účtová skupina 51) 1,322
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,390
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,712
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 678
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 995
M. Úrokové náklady (562) 107
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 888
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -994
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,706
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,186
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4330730.tif
Date of updating data: 25.06.2015