Vytvořte fakturu

CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA
IČO 35685824
TIN 2020339596
DIČ SK2020339596
Datum vytvoření 11 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA
Račianska 153
83153
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 653 436 €
Zisk 125 700 €
Kapitál 1 230 868 €
Vlastní kapitál 564 464 €
Kontaktní informace
Email jana.kucerova@ceva.com
Telefon(y) 0255565680, 0255566488
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,242,107
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,240,851
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 468,320
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 468,320
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 11,290
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 11,290
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 203,532
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 190,604
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 190,604
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,180
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,748
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 557,709
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,834
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 551,875
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,256
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,256
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,242,107
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 490,164
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 39,833
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 39,833
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 44,043
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,551
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,551
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 275,037
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 275,037
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 125,700
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 751,723
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 194
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 194
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 656,541
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 599,133
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 599,133
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 28,922
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 13,346
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,140
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 94,988
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 48,216
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 46,772
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 220
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 220
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,653,436
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,651,110
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 523
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 250
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,553
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,464,924
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,897,807
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 115,350
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -874
D. Služby (účtová skupina 51) 896,709
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 439,257
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 335,710
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 83,810
4. Sociální náklady (527, 528) 19,737
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,094
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,548
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110,033
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 188,512
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 742,641
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 14
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 14
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,253
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 16,867
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,386
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,239
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 169,273
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 43,573
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 46,169
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,596
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 125,700
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35685824 TIN: 2020339596 DIČ: SK2020339596
 • Sídlo: CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, Račianska 153, 83153, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Březen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MVDr. Tatiana Tóthová Kellenbergerova 1 Modra 900 01 13.10.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  CEVA SANTE ANIMALE, S.A. 39 833 € (100%) Libourne 335 00 Francúzska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.10.2014Nové sidlo:
   Račianska 153 Bratislava 831 53
   01.10.2014Zrušené sidlo:
   Račianska 77 Bratislava 831 02
   13.10.2009Noví spoločníci:
   CEVA SANTE ANIMALE, S.A. 10 avenue de la Ballastiere Libourne 335 00 Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   MVDr. Tatiana Tóthová Kellenbergerova 1 Modra 900 01
   12.10.2009Zrušeny spoločníci:
   CEVA SANTE ANIMALE, S.A. Zone Industrielle de la Ballastiere Libourne 335 00 Francúzska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MVDr. Tatiana Tóthová Baštová 1A Modra
   16.06.2007Nové sidlo:
   Račianska 77 Bratislava 831 02
   15.06.2007Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 5 Bratislava 831 04
   28.09.2004Nové predmety činnosti:
   výkon veterinárnej služby spočívajúcej v zásobovaní veterinárnymi liečivami a prípravkami registrovanými a povolenými v SR
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   predaj krmív a kŕmnych zmesí
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   27.09.2004Zrušeny predmety činnosti:
   výkon veterinárnej služby spočívajúcej v zásobovaní veterinárnymi liečivami a prípravkami registrovanými a povolenými v SR
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   31.03.2000Nové obchodné meno:
   CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   CEVA SANTE ANIMALE, S.A. Zone Industrielle de la Ballastiere Libourne 335 00 Francúzska republika
   30.03.2000Zrušené obchodné meno:
   SANOFI ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   SANOFI SANTÉ NUTRITION ANIMALE, S.A. Zone Industrielle de la Balastiere Libourne Francúzska republika
   17.08.1998Noví spoločníci:
   SANOFI SANTÉ NUTRITION ANIMALE, S.A. Zone Industrielle de la Balastiere Libourne Francúzska republika
   16.08.1998Zrušeny spoločníci:
   SANOFI SANTÉ NUTRITION ANIMALE, S.A. Zone Industrielle de la Balastiere Libourne Francúzska republika
   29.09.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   11.03.1996Nové obchodné meno:
   SANOFI ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Trnavská cesta 5 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výkon veterinárnej služby spočívajúcej v zásobovaní veterinárnymi liečivami a prípravkami registrovanými a povolenými v SR
   Noví spoločníci:
   SANOFI SANTÉ NUTRITION ANIMALE, S.A. Zone Industrielle de la Balastiere Libourne Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MVDr. Tatiana Tóthová Baštová 1A Modra