Vytvořte fakturu

WARMEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.01.2016
Basic information
Obchodní název WARMEX
IČO 35685875
TIN 2020349727
DIČ SK2020349727
Datum vytvoření 13 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WARMEX
Štefana Králika 12
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 39 335 €
Zisk 1 115 €
Kapitál 26 741 €
Vlastní kapitál -74 150 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245690576, 0264538014, 0264538015, 0903473040
Mobile(y) +421905466522, +421911613666, 0901713714, 0911613666, 0903473040
Date of updating data: 21.01.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,954
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 15,666
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,215
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 19,954
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -73,035
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 18
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -80,807
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,115
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 92,989
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 92,989
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,416
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 34
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 679
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 86,860
Date of updating data: 21.01.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 39,335
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 998
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 38,337
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 37,446
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 29,079
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,778
C. Služby (účtová skupina 51) 3,839
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 1,753
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 134
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -1,137
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,889
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,639
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 88
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 88
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -88
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,801
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 686
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,115
Date of updating data: 21.01.2016
Date of updating data: 21.01.2016