Vytvořte fakturu

SBC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SBC
IČO 35685883
TIN 2020326946
DIČ SK2020326946
Datum vytvoření 12 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SBC
Nezábudkova 18
82101
Bratislava
Financial information
Zisk -9 538 €
Kapitál 2 803 €
Vlastní kapitál -28 997 €
Kontaktní informace
Email sbc@chello.sk
Telefon(y) 0243425528, 43425528
Mobile(y) +421903850203, +421911415773
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,136
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,940
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,136
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -38,538
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 902
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) -1
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -36,541
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,538
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 40,674
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 349
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 40,325
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 475
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,862
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 8,491
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,267
C. Služby (účtová skupina 51) 1,482
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,742
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,491
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,749
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 87
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 87
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -87
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,578
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,538
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015