Vytvořte fakturu

Prognóza - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Prognóza
IČO 35685905
TIN 2020823332
Datum vytvoření 14 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Prognóza
Popolná 39/8074
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 460 €
Zisk 468 €
Kontaktní informace
Email info@nonadesign.sk
Telefon(y) 0903474135, 0250221331
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 24,172
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,628
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 11,628
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,628
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,286
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,710
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,710
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,108
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,087
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,087
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 21
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,468
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 439
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,029
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 258
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 258
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,172
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,805
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 635
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 635
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 62
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 62
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 468
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,367
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 16,367
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 32
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,700
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 635
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,460
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,460
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,971
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,489
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,390
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,389
D. Služby (účtová skupina 51) 1,386
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) -21
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) -21
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 205
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 600
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 600
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 472
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 359
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,070
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,685
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 123
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 119
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -122
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 948
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 468
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4173391.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35685905 TIN: 2020823332
 • Sídlo: Prognóza, Popolná 39/8074, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Březen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Soňa Zavarská Popolná 8074/39 Bratislava 831 06 14.03.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Soňa Zavarská 6 640 € (100%) Popolná 8074/39 Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.05.2012Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   14.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.09.2011Nové sidlo:
   Popolná 39/8074 Bratislava 831 06
   23.09.2011Zrušené sidlo:
   Björnsonova 14 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Jana Chrenková Björnsonova 14 Bratislava 811 05
   Ing. Katarína Zavarská Znievska 11 Bratislava 851 05
   11.12.2010Nové predmety činnosti:
   výroba bižutérie a ozdôb z obecných kovov
   14.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Chrenková Björnsonova 14 Bratislava 811 05
   Ing. Katarína Zavarská Znievska 11 Bratislava 851 05
   07.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Soňa Zavarská Popolná 8074/39 Bratislava 831 06
   Jana Chrenková Björnsonova 14 Bratislava 811 05
   Ing. Katarína Zavarská Znievska 11 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   06.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Jana Chrenková Björnsonova 14 Bratislava 811 05
   Ing. Katarína Zavarská Znievska 11 Bratislava 851 05
   Ing. Soňa Zavarská Na Pasekách 20 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   14.03.1996Nové obchodné meno:
   Prognóza, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Björnsonova 14 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   technicko-organizačné zabezpečenie školení a seminárov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Jana Chrenková Björnsonova 14 Bratislava 811 05
   Ing. Katarína Zavarská Znievska 11 Bratislava 851 05
   Ing. Soňa Zavarská Na Pasekách 20 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Soňa Zavarská Popolná 8074/39 Bratislava 831 06
   Jana Chrenková Björnsonova 14 Bratislava 811 05
   Ing. Katarína Zavarská Znievska 11 Bratislava 851 05