Vytvořte fakturu

Topánky E-shop - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.02.2016
Basic information
Obchodní název Topánky E-shop
IČO 35685913
TIN 2020310567
DIČ SK2020310567
Datum vytvoření 14 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Topánky E-shop
Grösslingová 4
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 184 242 €
Zisk -81 683 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0258272104, 0258272173, 0258272172, 0948565522
Date of updating data: 24.02.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 223,753
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 10,152
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 194
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 51,926
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 223,753
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -96,422
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -22,043
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -81,683
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 320,175
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 6
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 319,509
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 18,889
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,281
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,467
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 296,872
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 660
Date of updating data: 24.02.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 184,242
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 166,794
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 15,953
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 32
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,463
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 261,648
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 115,105
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,587
C. Služby (účtová skupina 51) 103,769
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 19,771
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 329
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,087
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -77,406
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -48,714
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 53
XI. Kurzové zisky (663) 53
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,370
M. Úrokové náklady (562) 1,430
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 565
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,375
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,317
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -80,723
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -81,683
Date of updating data: 24.02.2016
Date of updating data: 24.02.2016