Vytvořte fakturu

Agentúra sociálnych analýz, "ASA" - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název Agentúra sociálnych analýz, "ASA"
IČO 35685930
TIN 2021003974
Datum vytvoření 14 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Agentúra sociálnych analýz, "ASA"
Palisády 36
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 42 525 €
Zisk 1 594 €
Kontaktní informace
Email agenturaasa@agenturaasa.sk
Telefon(y) 0903201991, 0903201991
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 23,133
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,105
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 23,105
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 22,131
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 974
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 28
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 28
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,133
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,754
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,320
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -3,319
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 12,176
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 20,663
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -8,487
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,594
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,379
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 564
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 564
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,870
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 40
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 921
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 486
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 423
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,945
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,945
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 42,526
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 42,525
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 42,525
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,338
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 46
D. Služby (účtová skupina 51) 22,323
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 17,771
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 13,091
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,608
4. Sociální náklady (527, 528) 72
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 198
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,187
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 20,156
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 114
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 114
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -113
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,074
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,594
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015