Vytvořte fakturu

REALCOOP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REALCOOP
IČO 35685964
TIN 2020309786
DIČ SK2020309786
Datum vytvoření 14 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REALCOOP
Sládkovičova 3
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 19 092 €
Zisk -8 911 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903715894
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 24,519
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 24,519
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,804
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,416
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,320
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 494
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,425
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 59,935
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -182,889
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 331
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -180,949
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,911
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 242,824
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 321
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 242,503
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -113
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 116
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,550
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 239,950
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 19,092
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,962
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 14,130
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 26,961
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 5,954
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,794
C. Služby (účtová skupina 51) 9,269
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 1,638
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 430
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,009
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,867
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,869
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,075
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 82
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,951
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,911
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35685964 TIN: 2020309786 DIČ: SK2020309786
 • Sídlo: REALCOOP, Sládkovičova 3, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Březen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Janka Konečná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08 02.03.1999
  Ing. Ján Konečný, CSc. Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08 19.12.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Janka Konečná 1 660 € (25%) Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
  Ing. Ján Konečný, CSc. 4 980 € (75%) Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.02.2010Nové sidlo:
   Sládkovičova 3 Bratislava 811 06
   17.02.2010Zrušené sidlo:
   Krížna 17 Bratislava 811 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy - prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   19.12.2000Nové sidlo:
   Krížna 17 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a predmetu podnikania
   dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy - prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Konečný , CSc. Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Ing. Janka Konečná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Konečný , CSc. Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   18.12.2000Zrušené sidlo:
   Pražská 7 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Janka Konečná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Ing. Ján Konečný , CSc. Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Konečný , CSc. Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   02.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Janka Konečná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Ing. Ján Konečný , CSc. Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Janka Konečná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Konečný , CSc. Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Ivan Prachár Wolkrova 1 Bratislava 851 01
   Jozef Takáč Rajecká 38 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Prachár Wolkrova 1 Bratislava 851 01
   Jozef Takáč Rajecká 38 Bratislava 821 07
   14.03.1996Nové obchodné meno:
   REALCOOP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 7 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Konečný , CSc. Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Ivan Prachár Wolkrova 1 Bratislava 851 01
   Jozef Takáč Rajecká 38 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Konečný , CSc. Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Ivan Prachár Wolkrova 1 Bratislava 851 01
   Jozef Takáč Rajecká 38 Bratislava 821 07