Vytvořte fakturu

SP TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SP TRADE
IČO 35685972
TIN 2020308576
Datum vytvoření 12 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SP TRADE
Mickiewiczova 9
81107
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Kapitál 13 €
Vlastní kapitál -37 845 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 13
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -38,325
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -44,484
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 12,138
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -56,622
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,338
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 71
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 71
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 38,267
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,787
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015