Vytvořte fakturu

D & K - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název D & K
Stav Zničeno
IČO 35685999
TIN 2020348055
Datum vytvoření 15 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D & K
90043
Hamuliakovo
Financial information
Zisk -660 €
Kapitál 29 491 €
Vlastní kapitál -11 263 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245988244, 0903403924
Mobile(y) 0903403924
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 656
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 656
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 656
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,920
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 10,740
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,865
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 15,576
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -13,335
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -19,978
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -660
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,911
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 14
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 28,897
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28,897
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 660
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 660
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -660
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -660
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -660
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016
 • IČO :35685999 TIN: 2020348055
 • Sídlo: D & K, 90043, Hamuliakovo
 • Datum vytvoření: 15 Březen 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.04.2016Zrušené obchodné meno:
   D & K spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   288 Hamuliakovo 900 43
   26.02.2004Nové sidlo:
   288 Hamuliakovo 900 43
   06.07.1998Nové obchodné meno:
   D & K spol. s r.o.
   15.03.1996Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným