Vytvořte fakturu

OWEXCHEM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.09.2016
Basic information
Obchodní název OWEXCHEM
IČO 35686022
TIN 2020309775
DIČ SK2020309775
Datum vytvoření 18 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OWEXCHEM
Gorkého 2019
95501
Topoľčany
Financial information
Prodej a příjem 3 178 270 €
Zisk -118 197 €
Kapitál 2 107 599 €
Vlastní kapitál 1 433 600 €
Kontaktní informace
Email owexchem@ba.psg.sk
Telefon(y) 0252965677
Date of updating data: 05.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,216,102
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 577,504
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 577,504
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 149,299
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 415,198
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,266
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,741
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,636,835
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 70,325
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 70,325
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,474,586
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,357,772
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,357,772
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 32,660
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 84,154
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 91,924
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 91,334
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 590
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,763
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,612
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 151
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,216,102
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,111,186
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,960
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,960
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 726,460
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 491,967
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 496,184
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,217
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -118,197
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,104,916
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,258
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,258
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 360,600
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 94,616
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 84,362
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 84,362
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,387
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,449
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,418
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 15,221
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 15,221
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 631,221
Date of updating data: 05.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,807,456
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,178,270
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,804,442
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,014
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 370,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 814
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,261,457
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,645,097
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,817
D. Služby (účtová skupina 51) 76,044
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 127,363
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 92,145
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 32,474
4. Sociální náklady (527, 528) 2,744
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,450
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 39,589
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 39,589
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 340,566
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,531
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -83,187
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 70,498
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22,908
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 22,906
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 55,038
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 19,617
2. Ostatní náklady (562A) 19,617
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 21,692
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 13,729
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -32,130
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -115,317
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -118,197
Date of updating data: 05.09.2016
Date of updating data: 05.09.2016
 • IČO :35686022 TIN: 2020309775 DIČ: SK2020309775
 • Sídlo: OWEXCHEM, Gorkého 2019, 95501, Topoľčany
 • Datum vytvoření: 18 Březen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Molčan Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09 18.03.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Molčan 9 960 € (100%) Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.09.2016Nové sidlo:
   Gorkého 2019 Topoľčany 955 01
   06.12.2014Nové predmety činnosti:
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   04.12.2013Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Molčan Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 18.03.1996
   19.01.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   10.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Molčan Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09
   18.03.1996Nové obchodné meno:
   OWEXCHEM spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)