Vytvořte fakturu

sanofi- aventis Pharma Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.02.2016
Basic information
Obchodní název sanofi- aventis Pharma Slovakia
IČO 35686049
TIN 2020308653
DIČ SK7020000240
Datum vytvoření 15 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo sanofi- aventis Pharma Slovakia
Einsteinova 24
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 445 787 €
Zisk 419 202 €
Kapitál 4 137 799 €
Vlastní kapitál 2 101 565 €
Kontaktní informace
Email eleonora.petroova@sanofi.com
Telefon(y) 0233100100, 0233100210
Fax(y) 0233100199
Date of updating data: 01.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,946,451
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 144,425
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 12,141
2. Software (013) - /073, 091A/ 12,141
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 132,284
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 50,771
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 81,513
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,700,971
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 0
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 178,644
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 178,644
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,422,806
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,153,996
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,119,638
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,358
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 1,256,810
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 99,521
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 99,521
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 101,055
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 101,055
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,946,451
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,520,767
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 615,183
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 615,183
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 61,518
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 61,518
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,424,864
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,424,864
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 419,202
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,425,684
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 118,173
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 118,173
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,616,221
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,087,228
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 711,813
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 375,415
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 228,094
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 105,079
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 195,820
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 691,290
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 50,138
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 641,152
Date of updating data: 01.02.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,445,787
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,433,955
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,107
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,725
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,793,552
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 570,637
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 68
D. Služby (účtová skupina 51) 4,243,886
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,833,420
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,850,222
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 947,761
4. Sociální náklady (527, 528) 35,437
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,350
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 94,933
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 94,933
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,258
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 652,235
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,619,364
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,575
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,259
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 2,157
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 102
XII. Kurzové zisky (663) 316
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,033
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5,797
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,236
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,458
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 640,777
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 221,575
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 261,352
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -39,777
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 419,202
Date of updating data: 01.02.2016
Date of updating data: 01.02.2016
 • IČO :35686049 TIN: 2020308653 DIČ: SK7020000240
 • Sídlo: sanofi- aventis Pharma Slovakia, Einsteinova 24, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Březen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Soňa Porubská, PhD. Kráľovské údolie 15 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06 31.12.2015
  Colette Mutschler avenue de la Garde de Gargan 21 Livry-Gargan 931 90 Francúzska republika 31.12.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  SANOFI- AVENTIS PARTICIPATIONS 615 183 € (100%) Paríž 750 08 Francúzska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.01.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Soňa Porubská , PhD. Kráľovské údolie 15 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06 Vznik funkcie: 31.12.2015
   Colette Mutschler avenue de la Garde de Gargan 21 Livry-Gargan 931 90 Francúzska republika Vznik funkcie: 31.12.2015
   25.04.2014Nové predmety činnosti:
   Vedenie účtovníctva
   01.01.2010Nové sidlo:
   Einsteinova 24 Bratislava 851 01
   27.01.2009Noví spoločníci:
   SANOFI- AVENTIS PARTICIPATIONS rue La Boétie 54 Paríž 750 08 Francúzska republika
   28.12.2005Nové obchodné meno:
   sanofi- aventis Pharma Slovakia s.r.o.
   23.10.2003Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   09.05.2001Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   15.03.1996Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   konzultačná činnosť ohľadom farmácie