Vytvořte fakturu

AUTOSERVIS MOTO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.07.2016
Basic information
Obchodní název AUTOSERVIS MOTO
IČO 35686090
TIN 2020348121
DIČ SK2020348121
Datum vytvoření 18 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTOSERVIS MOTO
Furmanská 2
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 90 323 €
Zisk -2 947 €
Kapitál 91 904 €
Vlastní kapitál -247 284 €
Kontaktní informace
Email motospol@zoznam.sk
Telefon(y) 0264286952, 0915837307
Mobile(y) 0903724959
Date of updating data: 25.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 93,056
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,769
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,769
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,769
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 87,257
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 72,049
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 72,049
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 9,191
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,462
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,462
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,729
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,017
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 139
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,878
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 30
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 30
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 93,056
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -288,764
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 166
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 166
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -292,622
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 339
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -292,961
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,947
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 381,670
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 557
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 557
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 381,113
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 85,585
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,585
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 293,954
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,090
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 423
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 61
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 150
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 150
Date of updating data: 25.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 90,323
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 90,323
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 90,151
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 172
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 93,016
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 62,338
D. Služby (účtová skupina 51) 16,534
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 12,450
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,939
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,511
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 132
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,331
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,331
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 231
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,693
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,279
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 254
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 254
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -254
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,947
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,947
Date of updating data: 25.07.2016
Date of updating data: 25.07.2016
 • IČO :35686090 TIN: 2020348121 DIČ: SK2020348121
 • Sídlo: AUTOSERVIS MOTO, Furmanská 2, 84103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Březen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Richard Špánik Hlaváčiková 45 Bratislava 841 05 24.06.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Richard Špánik 6 640 € (100%) Hlaváčiková 45 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.07.2016Nové predmety činnosti:
   podriadený finančný agent v sektore poistenie a zaistenie
   16.07.2014Noví spoločníci:
   Richard Špánik Hlaváčiková 45 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Richard Špánik Hlaváčiková 45 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 24.06.2014
   24.02.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.03.1996Nové obchodné meno:
   AUTOSERVIS MOTOSPOL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Furmanská 2 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   oprava motorových vozidiel
   oprava karosérií
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)