Vytvořte fakturu

VAKS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VAKS
IČO 35686103
TIN 2020348110
DIČ SK2020348110
Datum vytvoření 18 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VAKS
Svíbová 3063/4
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 16 229 €
Zisk -11 846 €
Kapitál 15 478 €
Vlastní kapitál 12 423 €
Kontaktní informace
Email vaks@vaks.sk
Telefon(y) 0265427711, 0903203575, 0911565725, 0244464628
Mobile(y) 0903203575, 0911565725
Fax(y) 0265427711
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,369
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,369
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,602
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,181
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 654
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 389
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 103
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 6,550
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 578
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,650
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,650
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 665
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 5,109
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -11,846
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,972
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 5,187
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 334
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 794
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,308
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,751
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 785
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 16,229
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 15,321
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 908
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 26,942
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,961
C. Služby (účtová skupina 51) 4,936
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 10,862
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 537
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,171
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 112
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,363
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -10,713
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,424
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 175
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 175
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -173
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -10,886
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -11,846
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015