Vytvořte fakturu

DG Tip - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DG Tip
IČO 35686162
TIN 2020331258
DIČ SK2020331258
Datum vytvoření 19 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DG Tip
Hattalova 3342/12
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 271 359 €
Zisk 23 475 €
Kapitál 99 818 €
Vlastní kapitál 42 146 €
Kontaktní informace
Email bratislava@dgtip.sk
Telefon(y) 0244642061
Mobile(y) +421903771443, 0907748900
Fax(y) 0244454479, 0244642061
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 99,056
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,550
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,870
2. Software (013) - /073, 091A/ 3,870
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,680
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,680
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 89,466
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,933
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,933
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 64,041
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 64,041
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 64,041
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18,492
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 833
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 17,659
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,040
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 4,040
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 99,056
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 65,621
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,597
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,597
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,864
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,864
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 23,685
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 23,685
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,475
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,435
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,729
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,729
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 31,706
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 23,565
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,565
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,778
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 808
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,555
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 271,359
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 252,307
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 17,047
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 246,305
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 188,586
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 889
D. Služby (účtová skupina 51) 31,430
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 24,789
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 17,692
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,227
4. Sociální náklady (527, 528) 870
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 408
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 203
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,054
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 48,449
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 96
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 96
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 691
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 691
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -595
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 24,459
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 984
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 984
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 23,475
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35686162 TIN: 2020331258 DIČ: SK2020331258
 • Sídlo: DG Tip, Hattalova 3342/12, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Březen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Vlastimil Zemandl Karpatské námestie 7775/27 Bratislava 831 06 11.08.2000
  Ivo Kazda U Leskavy 730/32 Brno 625 00 Česká republika 02.10.2012
  Libor Daněk Mojžíšova 2901/17 Brno 612 00 Česká republika 01.08.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  DG Tip, spol. s r.o. 16 597 € (100%) Brno Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.07.2013Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vlastimil Zemandl Karpatské námestie 7775/27 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 11.08.2000 Skončenie funkcie: 30.06.2013
   24.07.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vlastimil Zemandl Karpatské námestie 7775/27 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 11.08.2000
   18.10.2012Nové obchodné meno:
   DG Tip, spol. s. r. o.
   Nové sidlo:
   Hattalova 3342/12 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ivo Kazda U Leskavy 730/32 Brno 625 00 Česká republika Vznik funkcie: 02.10.2012
   JUDr. Vlastimil Zemandl Karpatské námestie 7775/27 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 11.08.2000
   17.10.2012Zrušené obchodné meno:
   DG Tip, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Studená 35 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vlastimil Zemandl Sklabinská 7521/12 Bratislava - Rača
   05.08.2004Nové sidlo:
   Studená 35 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Libor Daněk Mojžíšova 2901/17 Brno 612 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.08.2004
   04.08.2004Zrušené sidlo:
   Krajná 29 Bratislava 821 04
   11.08.2000Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vlastimil Zemandl Sklabinská 7521/12 Bratislava - Rača
   10.08.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Englišová Fedinova 3 Bratislava
   12.10.1998Noví spoločníci:
   DG Tip, spol. s r.o. IČO: 41 605 403 Stará osada 15 Brno Česká republika
   11.10.1998Zrušeny spoločníci:
   DG Tip, spol. s r.o. IČO: 41 605 403 Foltýnova 31 Brno Česká republika
   11.06.1996Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   10.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Milan Fuňák Benkovce 98 Vranov nad Topľou
   19.03.1996Nové obchodné meno:
   DG Tip, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Krajná 29 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   DG Tip, spol. s r.o. IČO: 41 605 403 Foltýnova 31 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anna Englišová Fedinova 3 Bratislava
   Mgr. Milan Fuňák Benkovce 98 Vranov nad Topľou