Vytvořte fakturu

LTL - CONZULT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název LTL - CONZULT
IČO 35686227
TIN 2020935796
Datum vytvoření 18 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LTL - CONZULT
Jilemnického 337
92901
Dunajská Streda
Financial information
Zisk -480 €
Kapitál 10 190 €
Vlastní kapitál 8 597 €
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,190
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,190
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,190
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,190
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,190
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,117
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,958
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,958
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 480
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 0
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,593
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,593
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Date of updating data: 06.08.2015
Files
4226839.tif
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :35686227 TIN: 2020935796
 • Sídlo: LTL - CONZULT, Jilemnického 337, 92901, Dunajská Streda
 • Datum vytvoření: 18 Březen 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.10.1998Nové sidlo:
   Jilemnického 337 Dunajská Streda
   Noví spoločníci:
   Erika Bahoreczová 478 Vydrany 930 16
   Ing. Tichomír Kulcsár Neratovické nám 2146/10 Dunajská Streda
   Ing. Ladislav Sátor 600 Dolný Štál
   Vojtech Szabo Jilemnického 337 Dunajská Streda
   Ladislav Ürögi 157 Veľké Dvorníky
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.10.1998Zrušené sidlo:
   Tupolevova 24 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Antoš Tupolevova 24 Bratislava
   Ing. Tichomír Kulcsár Neratovické nám 2146/10 Dunajská Streda
   Ing. Ladislav Sátor 600 Dolný Štál
   Ladislav Ürögi 157 Veľké Dvorníky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Antoš Tupolevova 24 Bratislava
   Ing. Ladislav Sátor 600 Dolný Štál
   Ladislav Ürögi 157 Veľké Dvorníky
   18.03.1996Nové obchodné meno:
   LTL - CONZULT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tupolevova 24 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   skladovanie tovaru pre iných podnikateľov
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu
   nájom strojov a zariadení s právom kúpy
   poradenstvo v poľnohospodárstve a chemickom priemysle
   poradenstvo v oblasti ekonomiky a obchodovania
   živočíšna a rastlinná výroba v poľnohospodárstve
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Antoš Tupolevova 24 Bratislava
   Ing. Tichomír Kulcsár Neratovické nám 2146/10 Dunajská Streda
   Ing. Ladislav Sátor 600 Dolný Štál
   Ladislav Ürögi 157 Veľké Dvorníky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tichomír Kulcsár Neratovické nám 2146/10 Dunajská Streda
   Ing. Dušan Antoš Tupolevova 24 Bratislava
   Ing. Ladislav Sátor 600 Dolný Štál
   Ladislav Ürögi 157 Veľké Dvorníky