Vytvořte fakturu

TEKTIT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TEKTIT
IČO 35686286
TIN 2020331269
DIČ SK2020331269
Datum vytvoření 19 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEKTIT
Majerská ul. 2/A
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 94 715 €
Zisk -3 100 €
Kapitál 47 526 €
Vlastní kapitál 45 978 €
Kontaktní informace
Email tektit@tektit.sk
Telefon(y) 0244680991
Fax(y) 0244873852
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 40,859
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 40,859
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 16,318
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,741
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,741
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,577
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 217
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 217
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 24,324
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 23,850
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 474
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 40,859
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,878
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 39,338
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 39,338
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,100
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -2,019
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) -2,019
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,887
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,887
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 801
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 244
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 579
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,755
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -23,285
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 94,595
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 94,715
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,421
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 93,174
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 120
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 96,583
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,149
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,692
D. Služby (účtová skupina 51) 50,854
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 35,421
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 26,330
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,853
4. Sociální náklady (527, 528) 238
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 156
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,311
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,868
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 38,900
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 272
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 272
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -272
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,140
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,100
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35686286 TIN: 2020331269 DIČ: SK2020331269
 • Sídlo: TEKTIT, Majerská ul. 2/A, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Březen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Marián Kopčík Tehelná 7296/9A Trnava 917 01 22.10.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Marián Kopčík 6 640 € (100%) Tehelná 7296/9A Trnava 917 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.01.2011Zrušeny spoločníci:
   Terézia Kopčíková Tehelná 7296/9A Trnava 917 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Terézia Kopčíková Tehelná 7296/9A Trnava 917 01
   02.02.2007Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v doprave v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   logistika - optimalizácia prepravných sietí
   reklamná a propagačná činnosť
   22.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Kopčík Tehelná 7296/9A Trnava 917 01
   Terézia Kopčíková Tehelná 7296/9A Trnava 917 01
   21.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Kopčík Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Terézia Kopčíková Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   05.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Marián Kopčík Tehelná 7296/9A Trnava 917 01
   Terézia Kopčíková Tehelná 7296/9A Trnava 917 01
   04.08.1998Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie colného skladu
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
   poradenská činnosť v oblasti vybavovania colnej deklarácie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Kopčík Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Terézia Kopčíková Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   10.12.1997Noví spoločníci:
   Ing. Marián Kopčík Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Terézia Kopčíková Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   09.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Kopčík Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Terézia Kopčíková Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Mária Trokanová Bodrocká 30 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Trokanová Bodrocká 30 Bratislava 821 07
   11.04.1996Nové sidlo:
   Majerská ul. 2/A Bratislava 821 07
   10.04.1996Zrušené sidlo:
   Majerská ul. 2/A Bratislava 821 02
   19.03.1996Nové obchodné meno:
   TEKTIT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Majerská ul. 2/A Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vybavovanie colných deklarácií
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   organizovanie a zabezpečovanie školení a kurzov v oblasti colnej deklarácie
   sprostredkovanie školení a kurzov v oblasti colnej deklarácie
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Kopčík Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Terézia Kopčíková Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Mária Trokanová Bodrocká 30 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Kopčík Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Terézia Kopčíková Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Mária Trokanová Bodrocká 30 Bratislava 821 07