Vytvořte fakturu

AUTOVRAKOVISKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AUTOVRAKOVISKO
IČO 35686375
TIN 2020905909
DIČ SK2020905909
Datum vytvoření 18 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTOVRAKOVISKO
Priemyselná 2721/11
90027
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 115 492 €
Zisk -18 981 €
Kapitál 392 906 €
Vlastní kapitál -4 652 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245994884, 0903300288, 0253417477
Mobile(y) 0903300288, 0911300288, 0917300288, 0948300288
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 324,336
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 315,436
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 315,436
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 201,105
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 114,331
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,860
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,435
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,435
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,356
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,320
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,320
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,036
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 100
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 100
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -31
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,859
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -1,890
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,040
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,040
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 324,336
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -12,010
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 332
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,981
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,522
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 468
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 468
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 35,765
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 436
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 436
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,700
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 799
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 392
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,398
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,040
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 289
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 299,824
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 299,824
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 29,816
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 115,492
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 29,816
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 85,676
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 132,741
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 15,945
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,327
D. Služby (účtová skupina 51) 8,815
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 12,672
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,338
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,286
4. Sociální náklady (527, 528) 48
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,876
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 79,727
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 79,727
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,379
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -17,249
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,271
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 772
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 231
2. Ostatní náklady (562A) 231
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 541
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -772
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,021
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,981
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015