Vytvořte fakturu

PRIMOSSA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PRIMOSSA
IČO 35686456
TIN 2020339508
DIČ SK2020339508
Datum vytvoření 20 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRIMOSSA
Račianska 71
83259
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 708 €
Zisk -12 786 €
Kapitál 427 755 €
Vlastní kapitál 264 414 €
Kontaktní informace
Email primossa@primossa.sk
Telefon(y) 0244257049, 0249246561
Fax(y) 0244257049
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 426,023
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 425,840
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 208,072
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 208,072
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 215,306
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 206,942
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 206,942
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,364
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,462
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 221
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,241
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 183
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 183
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 426,023
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 251,627
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 431,521
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -174,411
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 142,353
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -316,764
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,786
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 174,396
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 14,609
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 14,609
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 159,587
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,623
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,623
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 145,891
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,073
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,000
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 11,708
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,708
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 11,708
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,112
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 11,615
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19
D. Služby (účtová skupina 51) 10,223
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 452
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 452
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 798
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,404
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -10,149
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 422
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 340
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -422
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,826
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,786
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35686456 TIN: 2020339508 DIČ: SK2020339508
 • Sídlo: PRIMOSSA, Račianska 71, 83259, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Březen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Stanislav Parízek Novomeského 1210/64 Senica 905 01 19.03.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavel Moravec 6 639 € (100%) Jesenice 252 42 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.12.2011Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Moravec V lázních 314 Jesenice 252 42 Česká republika
   13.12.2011Zrušeny spoločníci:
   Pavel Pásek Za Zelenou liškou 1 Praha 140 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radek Bulva T. Novákové 408 Polička 541 02 Česká republika Vznik funkcie: 26.11.2009
   10.12.2009Noví spoločníci:
   Pavel Pásek Za Zelenou liškou 1 Praha 140 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radek Bulva T. Novákové 408 Polička 541 02 Česká republika Vznik funkcie: 26.11.2009
   09.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Moravec V lázních 314 Jesenice 252 42 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Jankovský Křenická 23a Praha 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 31.03.2009
   05.05.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Jankovský Křenická 23a Praha 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 31.03.2009
   12.05.2000Nové obchodné meno:
   PRIMOSSA, s.r.o.
   11.05.2000Zrušené obchodné meno:
   PRIMOSA SLOVAKIA, s.r.o.
   26.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Moravec V lázních 314 Jesenice 252 42 Česká republika
   25.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Moravec V lázních 314 Jesenice 252 42 Česká republika
   19.03.1997Nový štatutárny orgán:
   Stanislav Parízek Novomeského 1210/64 Senica 905 01
   18.03.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Morávek Pavla Horova 26 Bratislava 841 07
   20.03.1996Nové obchodné meno:
   PRIMOSA SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zlatníctvo a strieborníctvo, klenotníctvo a kovotepectvo
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Moravec V lázních 314 Jesenice 252 42 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Morávek Pavla Horova 26 Bratislava 841 07