Vytvořte fakturu

EKO TEAM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EKO TEAM
IČO 35686529
TIN 2020308763
DIČ SK2020308763
Datum vytvoření 21 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKO TEAM
Dedovec II. 342/1824
01701
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 188 540 €
Zisk 5 966 €
Kapitál 358 284 €
Vlastní kapitál 14 630 €
Kontaktní informace
Email ekoteam@ekoteam.sk
Telefon(y) 0424320060, 0424711144
Fax(y) 0424711144
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 202,435
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 61,031
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 61,031
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 60,035
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 996
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 85,815
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 32,908
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 32,908
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 49,654
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 49,425
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,425
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 229
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,253
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 778
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,475
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 55,589
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 55,589
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 202,435
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,595
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 389
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 389
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,702
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 28,709
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -23,007
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,865
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 181,840
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 179,748
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 117,707
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 117,707
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,369
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,328
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,344
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,092
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 188,540
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 188,540
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 188,540
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 180,891
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 103,120
D. Služby (účtová skupina 51) 77,406
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 65
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 300
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,649
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,014
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,649
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,683
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,683
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,966
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35686529 TIN: 2020308763 DIČ: SK2020308763
 • Sídlo: EKO TEAM, Dedovec II. 342/1824, 01701, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Březen 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.01.2005Nové sidlo:
   Dedovec II. 342/1824 Považská Bystrica 017 01
   03.01.2005Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 2/A Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Svoboda Topoľčianska 33 Bratislava 851 05
   Alexander Vyčítal Drotárska cesta 47 Bratislava 811 04
   Ivan Kompan Novodvorská 16 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Svoboda Topoľčianska 33 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 21.03.1996
   12.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Chalupka Dedovec II 1824/342 Považská Bystrica 017 01 Vznik funkcie: 02.07.2003
   Ing. Miroslav Svoboda Topoľčianska 33 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 21.03.1996
   11.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Svoboda Topoľčianska 33 Bratislava 851 05
   26.06.2003Nové sidlo:
   Svätoplukova 2/A Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ladislav Chalupka Dedovec II 1824/342 Považská Bystrica 017 01
   Ing. Miroslav Svoboda Topoľčianska 33 Bratislava 851 05
   Alexander Vyčítal Drotárska cesta 47 Bratislava 811 04
   Ivan Kompan Novodvorská 16 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   25.06.2003Zrušené sidlo:
   Panenská 35 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Eugen Rehorovský , CSc. Ružová dolina 13 Bratislava 821 09
   Ing. Miroslav Svoboda Topoľčianska 33 Bratislava 851 05
   Jozef Vajda Švabinského 14 Bratislava 851 01
   Doc.Ing. Vladimír Vojtek , CSc. Okružná 6 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Eugen Rehorovský , CSc. Ružová dolina 13 Bratislava 821 09 Skončenie funkcie: 05.06.1998
   21.03.1996Nové obchodné meno:
   EKO TEAM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 35 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov
   inžinierska činnosť - koordinačná
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská a expertízna činnosť v investičnej výstavbe
   kúpa, predaj, prenájom a požičiavanie mechanizačných a dopravných prostriedkov
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Eugen Rehorovský , CSc. Ružová dolina 13 Bratislava 821 09
   Ing. Miroslav Svoboda Topoľčianska 33 Bratislava 851 05
   Jozef Vajda Švabinského 14 Bratislava 851 01
   Doc.Ing. Vladimír Vojtek , CSc. Okružná 6 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Eugen Rehorovský , CSc. Ružová dolina 13 Bratislava 821 09 Skončenie funkcie: 05.06.1998
   Ing. Miroslav Svoboda Topoľčianska 33 Bratislava 851 05