Vytvořte fakturu

MARINA LIPTOV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 31.05.2016
Basic information
Obchodní název MARINA LIPTOV
IČO 35686553
Datum vytvoření 21 Březen 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo MARINA LIPTOV
03223
Bobrovník
Financial information
Prodej a příjem 1 000 €
Zisk 43 €
Kapitál 574 652 €
Vlastní kapitál 169 470 €
Date of updating data: 31.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 914,306
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 821,601
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 818,801
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 42,000
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 776,801
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,800
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,500
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 300
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 84,470
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 75,287
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 31,399
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,399
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28,888
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,183
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,661
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,522
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,235
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,235
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 914,306
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 169,513
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 166,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 166,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,314
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,314
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,156
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,156
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 43
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 744,793
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 744,793
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 743,833
Date of updating data: 31.05.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,000
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,000
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,000
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,000
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,003
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 43
Date of updating data: 31.05.2016
Date of updating data: 31.05.2016