Vytvořte fakturu

ČESKOSLOVENSKÝ LEV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ČESKOSLOVENSKÝ LEV
IČO 35686570
TIN 2020339530
DIČ SK2020339530
Datum vytvoření 21 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ČESKOSLOVENSKÝ LEV
Bzovícka 4
85107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 150 €
Zisk 3 128 €
Kapitál 36 €
Vlastní kapitál -332 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,597
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,597
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,597
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,597
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,597
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,796
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,304
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,304
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,128
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,801
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,801
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 50
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,751
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,150
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,150
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,150
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 62
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12
D. Služby (účtová skupina 51) 50
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,088
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,088
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,088
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,128
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35686570 TIN: 2020339530 DIČ: SK2020339530
 • Sídlo: ČESKOSLOVENSKÝ LEV, Bzovícka 4, 85107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Březen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Jozef Oklamčák Bzovícka 4 Bratislava 851 07 23.07.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Jozef Oklamčák 6 640 € (100%) Bzovícka 4 Bratislava 851 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.06.2015Nové obchodné meno:
   ČESKOSLOVENSKÝ LEV s. r. o.
   16.06.2015Zrušené obchodné meno:
   Oklamčák production 1, s.r.o.
   20.07.2011Nové sidlo:
   Bzovícka 4 Bratislava 851 07
   19.07.2011Zrušené sidlo:
   Hagarova 5 Bratislava 831 05
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Jozef Krošlák Karpatská 6 Banská Bystrica 974 01
   Ladislav Struhár Hagarova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Krošlák Karpatská 6 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 23.07.2002
   31.07.2002Nové obchodné meno:
   Oklamčák production 1, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   propagačná činnosť
   organizovanie školení, seminárov, kultúrno-spoločenských, športových podujatí a tlačových besied
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poradenská činnosť v predmetoch podnikania
   vydávanie periodických neperiodických publikácií
   Noví spoločníci:
   Mgr. Jozef Oklamčák Bzovícka 4 Bratislava 851 07
   Mgr. Jozef Krošlák Karpatská 6 Banská Bystrica 974 01
   Ladislav Struhár Hagarova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Jozef Oklamčák Bzovícka 4 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 23.07.2002
   Mgr. Jozef Krošlák Karpatská 6 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 23.07.2002
   30.07.2002Zrušené obchodné meno:
   NADAX, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Struhár Hagarova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Struhár Hagarova 5 Bratislava Skončenie funkcie: 23.07.2002
   14.08.1998Noví spoločníci:
   Ladislav Struhár Hagarova 5 Bratislava
   13.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Struhár Hagarova 5 Bratislava
   23.04.1997Noví spoločníci:
   Ladislav Struhár Hagarova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Struhár Hagarova 5 Bratislava Skončenie funkcie: 23.07.2002
   22.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Naďa Struhárová Sklenárova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Naďa Struhárová Sklenárova 12 Bratislava
   21.03.1996Nové obchodné meno:
   NADAX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hagarova 5 Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom priemyselného tovaru
   výroba servítok
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Naďa Struhárová Sklenárova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Naďa Struhárová Sklenárova 12 Bratislava