Vytvořte fakturu

PHONOTEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Obchodní název PHONOTEX
IČO 35686600
TIN 2020348077
DIČ SK2020348077
Datum vytvoření 22 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PHONOTEX
Bojnická 16/A
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 601 426 €
Zisk 16 207 €
Kapitál 178 054 €
Vlastní kapitál 29 470 €
Kontaktní informace
Email tanglmayerova@phonotex.sk
Telefon(y) 0904700475, 0232113326
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,081
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,081
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 296
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 108,040
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 97,958
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 579
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,618
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 112,121
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 40,222
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 9,029
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 9,029
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 903
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 14,083
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,207
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 71,899
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 71,899
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 63,839
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,787
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,273
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 601,426
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 601,426
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 580,107
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 27
C. Služby (účtová skupina 51) 577,058
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 420
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 639
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 708
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,255
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 21,319
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,341
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,233
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,719
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 514
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,232
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 19,087
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,880
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 16,207
Date of updating data: 22.04.2016
Date of updating data: 22.04.2016