Vytvořte fakturu

VTR - Komunikačné systémy - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VTR - Komunikačné systémy
IČO 35686731
TIN 2020339519
DIČ SK2020339519
Datum vytvoření 22 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VTR - Komunikačné systémy
Zelinárska 8
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 238 729 €
Zisk 5 089 €
Kapitál 817 265 €
Vlastní kapitál 103 933 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421255572594
Fax(y) 0255572594
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 745,376
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 745,340
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 116,029
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,364
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 19,087
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,085
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,192
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 776,740
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 390,772
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 83,785
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 83,785
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 281,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 24,618
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -3,720
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,089
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 385,968
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 147,000
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 238,968
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 21,171
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,733
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,361
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 204,703
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 238,729
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 165,196
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 66,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,533
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 219,687
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 103,454
C. Služby (účtová skupina 51) 27,414
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 37,890
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,469
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 47,303
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 157
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 19,042
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 34,328
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 12,324
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 4,200
M. Úrokové náklady (562) 8,124
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -12,323
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,719
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,630
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,089
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015