Vytvořte fakturu

Elektro System City - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Elektro System City
IČO 35686740
TIN 2020355700
DIČ SK2020355700
Datum vytvoření 22 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Elektro System City
Smolenická 5
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 162 €
Zisk -201 €
Kontaktní informace
Email sajgal.esc@stonline.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 19,554
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 19,254
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 19,254
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 19,254
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 300
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 300
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 300
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,554
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,752
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,113
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,802
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 0
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,802
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,802
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,162
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,162
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,373
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,373
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 789
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 789
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 789
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 990
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 990
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -201
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015