Vytvořte fakturu

KONTAKT PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KONTAKT PLUS
IČO 35686901
TIN 2020339574
DIČ SK2020339574
Datum vytvoření 26 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KONTAKT PLUS
Gelnická 16
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 132 746 €
Zisk 36 €
Kapitál 17 367 €
Vlastní kapitál -8 821 €
Kontaktní informace
Email kontaktplus@nextra.sk
Telefon(y) 0252731483, 0243335453
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 29,720
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 29,715
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 29,715
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 849
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 28,866
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 5
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,720
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,785
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 6,307
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -22,432
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,617
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -26,049
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 36
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,505
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 558
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 558
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 37,947
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,331
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,331
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,400
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,053
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,000
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,163
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 132,746
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 132,746
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 125,950
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,796
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 131,621
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 44,107
D. Služby (účtová skupina 51) 50,433
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 36,892
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 30,906
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,986
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 185
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,125
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 38,206
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 130
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 130
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -129
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 996
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 36
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35686901 TIN: 2020339574 DIČ: SK2020339574
 • Sídlo: KONTAKT PLUS, Gelnická 16, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Březen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PhDr. Zuzana Hudecová Gelnická 16 Bratislava 831 06 26.03.1996
  Mgr. Mária Laurincová Komárnická 40 Bratislava 821 02 26.03.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhDr. Zuzana Hudecová 3 320 € (50%) Gelnická 16 Bratislava 831 06
  Mgr. Mária Laurincová 3 320 € (50%) Komárnická 40 Bratislava 821 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.08.2014Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   22.09.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Zuzana Hudecová Gelnická 16 Bratislava 831 06
   Mgr. Mária Laurincová Komárnická 40 Bratislava 821 02
   21.09.1998Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Zuzana Hudecová Gelnická 16 Bratislava 831 06
   Mgr. Mária Laurincová Komárnická 40 Bratislava 821 02
   26.03.1996Nové obchodné meno:
   KONTAKT PLUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gelnická 16 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   maloobchod-nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod-nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   PhDr. Zuzana Hudecová Gelnická 16 Bratislava 831 06
   Mgr. Mária Laurincová Komárnická 40 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Zuzana Hudecová Gelnická 16 Bratislava 831 06
   Mgr. Mária Laurincová Komárnická 40 Bratislava 821 02