Vytvořte fakturu

LON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LON
IČO 35687070
TIN 2020309753
DIČ SK2020309753
Datum vytvoření 28 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LON
Obchodná 66
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 85 255 €
Zisk 10 008 €
Kapitál 1 367 974 €
Vlastní kapitál 693 085 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252921200
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,391,776
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 223,777
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 223,777
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12,945
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 210,832
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,167,999
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,072,278
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,072,212
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 66
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 95,721
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 95,564
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 157
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,391,776
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 704,845
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 675,928
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
2. Změna základního kapitálu +/- 419 669,288
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,610
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,610
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 6,299
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,299
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,008
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 686,931
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,395
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,395
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 684,536
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,351
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,351
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 670,466
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 851
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 653
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,216
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 85,255
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 85,255
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 49,705
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 35,312
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 238
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 71,928
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 14,337
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,615
D. Služby (účtová skupina 51) 8,855
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 22,290
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 16,576
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,613
4. Sociální náklady (527, 528) 101
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 570
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,653
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,653
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 608
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,327
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 51,210
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,693
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,693
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,693
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,634
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,626
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,626
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,008
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35687070 TIN: 2020309753 DIČ: SK2020309753
 • Sídlo: LON, Obchodná 66, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Březen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Lon Toplanaj Obchodná 594/66 Bratislava 811 06 02.10.2004
  Teuta Toplanaj Obchodná 594/66 Bratislava 811 06 02.10.2004
  Lush Toplanaj Obchodná 594/66 Bratislava 811 06 02.10.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Lon Toplanaj 3 320 € (50%) Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
  Teuta Toplanaj 1 328 € (20%) Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
  Lush Toplanaj 1 992 € (30%) Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.10.2004Nový štatutárny orgán:
   Lon Toplanaj Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
   Teuta Toplanaj Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
   Lush Toplanaj Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
   01.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Lon Toplanaj S.Klina pogradje Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava
   Lush Toplanaj S. Klina pogradje Juhoslávia prechodný pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava
   Teuta Topljanaj S.Kolina pogradje Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava
   11.10.2002Noví spoločníci:
   Teuta Toplanaj S.Klina pogradje Juhoslávia pobyt na území SR : Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
   Lush Toplanaj S. Klina pogradje Juhoslávia pobyt na území SR : Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Lush Toplanaj S. Klina pogradje Juhoslávia prechodný pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava
   10.10.2002Zrušeny spoločníci:
   Teuta Topljanaj S.Klina pogradje Juhoslávia
   12.10.1998Nové sidlo:
   Obchodná 66 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Lon Toplanaj S.Klina pogradje Juhoslávia pobyt na území SR : Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
   Teuta Topljanaj S.Klina pogradje Juhoslávia
   11.10.1998Zrušené sidlo:
   Obchodná 21 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Lon Toplanaj S.Klina pogradje Juhoslávia
   Teuta Topljanaj S.Klina pogradje Juhoslávia
   18.11.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Lon Toplanaj S.Klina pogradje Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava
   Teuta Topljanaj S.Kolina pogradje Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava
   17.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Lush Toplanaj dlhodobý pobyt na území SR : Koreničova 4 Bratislava
   28.03.1996Nové obchodné meno:
   LON, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 21 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Lon Toplanaj S.Klina pogradje Juhoslávia
   Teuta Topljanaj S.Klina pogradje Juhoslávia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Lush Toplanaj dlhodobý pobyt na území SR : Koreničova 4 Bratislava