Vytvořte fakturu

SaLL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SaLL
IČO 35687126
TIN 2020348154
DIČ SK2020348154
Datum vytvoření 28 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SaLL
M. Marečka 18
84108
Bratislava
Financial information
Zisk -17 808 €
Kapitál 17 846 €
Vlastní kapitál 5 127 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903464991
Mobile(y) 0903464991
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 38
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 38
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 38
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 38
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -12,681
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 723
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 723
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,235
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) -2,235
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,808
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,719
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,570
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,570
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 10,149
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,149
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,808
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 17,808
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 17,808
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -17,808
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,808
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,808
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015