Vytvořte fakturu

YELL zabezpečovacie systémy - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název YELL zabezpečovacie systémy
IČO 35687134
TIN 2020308697
DIČ SK2020308697
Datum vytvoření 28 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo YELL zabezpečovacie systémy
Strojnícka 61/A
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 158 253 €
Zisk 10 726 €
Kapitál 65 460 €
Vlastní kapitál 9 478 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903719844
Mobile(y) 0903719844
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 57,169
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,564
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,564
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,564
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 52,954
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 10,931
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,931
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,369
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 11,438
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,438
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -69
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 30,654
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 25,302
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,352
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,651
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,651
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 57,169
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,204
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 344
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 344
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 63
2. Ostatní fondy (427, 42X) 63
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,432
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,432
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,726
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,385
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 815
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 815
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,789
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,741
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,741
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 950
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 531
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,707
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1,140
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 307
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 307
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 29,474
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 580
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 580
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 157,133
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 158,253
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 101,752
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 55,381
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,120
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 142,315
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 98,728
D. Služby (účtová skupina 51) 18,709
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 18,095
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 13,347
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,676
4. Sociální náklady (527, 528) 72
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 832
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,090
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,090
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,861
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,938
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 39,696
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,923
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,016
2. Ostatní náklady (562A) 3,016
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 907
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,922
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,016
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,290
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,290
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,726
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015