Vytvořte fakturu

EXACT SYSTÉM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EXACT SYSTÉM
IČO 35687185
TIN 2020323118
DIČ SK2020323118
Datum vytvoření 29 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EXACT SYSTÉM
Líščie Nivy 8
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 420 376 €
Zisk 22 279 €
Kapitál 192 762 €
Vlastní kapitál 81 633 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 155,270
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 62,429
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 492
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 92,277
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 155,270
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 103,912
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 74,329
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 22,279
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 51,358
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,682
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 43,676
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 261
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 22,316
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 12,498
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,601
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 420,376
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 420,276
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 100
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 391,125
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,091
C. Služby (účtová skupina 51) 19,706
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 284,158
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 82,723
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 447
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 29,251
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 396,479
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 8
X. Úrokové výnosy (662) 8
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 274
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 274
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -266
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 28,985
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 6,706
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 22,279
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35687185 TIN: 2020323118 DIČ: SK2020323118
 • Sídlo: EXACT SYSTÉM, Líščie Nivy 8, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Březen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Albín Stanek Líščie Nivy 8 Bratislava 29.03.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Albín Stanek 6 639 € (100%) Líščie Nivy 8 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.04.2001Noví spoločníci:
   Ing. Albín Stanek Líščie Nivy 8 Bratislava
   18.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Albín Stanek Líščie Nivy 8 Bratislava
   30.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Albín Stanek Líščie Nivy 8 Bratislava
   29.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Albín Stanek Líščie Nivy 8 Bratislava
   Ing. Viera Štefaňáková Znievska 20 Bratislava
   29.03.1996Nové obchodné meno:
   EXACT SYSTÉM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Líščie Nivy 8 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizačná a ekonomická poradenská činnosť
   administratívno - technické práce
   vedenie účtovníctva
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií.
   Noví spoločníci:
   Ing. Albín Stanek Líščie Nivy 8 Bratislava
   Ing. Viera Štefaňáková Znievska 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Albín Stanek Líščie Nivy 8 Bratislava