Vytvořte fakturu

BALNEOTHERMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BALNEOTHERMA
IČO 35687231
TIN 2020823563
DIČ SK2020823563
Datum vytvoření 29 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BALNEOTHERMA
Jakubovo námestie 14
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 46 043 €
Zisk -15 097 €
Kapitál 106 406 €
Vlastní kapitál -6 223 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.balneotherma.sk
Telefon(y) +421252444982
Mobile(y) +421903442547
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 96,839
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,487
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,444
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 520
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 2,924
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,043
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 351
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 692
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 91,947
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 59,944
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 59,944
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,422
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,422
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,422
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 27,581
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 460
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 27,121
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 405
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 405
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 96,839
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,909
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,668
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,668
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 767
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 767
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,247
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,247
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,097
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 108,748
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 99
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 99
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 50,981
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,457
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,457
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 42,500
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,907
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,237
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,880
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 614
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 614
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 57,054
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 43,018
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 46,043
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 25,305
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 17,713
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,025
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 59,903
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 8,259
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,408
D. Služby (účtová skupina 51) 12,832
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 34,287
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 24,548
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,639
4. Sociální náklady (527, 528) 1,100
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,003
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,003
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,111
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -13,860
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,519
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 285
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 127
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 158
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -275
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,135
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 962
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,097
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35687231 TIN: 2020823563 DIČ: SK2020823563
 • Sídlo: BALNEOTHERMA, Jakubovo námestie 14, 81109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Březen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MUDr. Janka Zálešáková Kováčska 4 Bratislava 831 04 15.05.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MUDr. Janka Zálešáková 5 112 € (66.7%) Kováčska 4 Bratislava 831 04
  Prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc. 2 556 € (33.3%) J. Cígera Hronského 4 Bratislava 831 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.02.2010Noví spoločníci:
   Prof. RNDr. Jozef Čársky , CSc. J. Cígera Hronského 4 Bratislava 831 02
   10.02.2010Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Partizánska 123 Trenčín 911 01
   Ing. Oldrich Goljan Červené Kopanice 30 Trenčianske Teplice 914 51
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Partizánska 123 Trenčín 911 01
   Ing. Oldrich Goljan Červené Kopanice 30 Trenčianske Teplice 914 51
   12.01.2007Nové obchodné meno:
   BALNEOTHERMA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jakubovo námestie 14 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov - obstarávateľská činnosť
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu v rozsahu voľnej živnosti
   marketing a manažment
   masérske služby
   administratívne práce
   vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo
   skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie verejne dostupných informácií prostredníctvom internetu
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného štýlu v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   výroba a predaj kozmetických výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, oprava a úprava zdravotníckych pomôcok
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   11.01.2007Zrušené obchodné meno:
   BALNEODERMA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kováčska 4 Bratislava 831 04
   15.05.2006Nové obchodné meno:
   BALNEODERMA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kováčska 4 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   MUDr. Janka Zálešáková Kováčska 4 Bratislava 831 04
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Partizánska 123 Trenčín 911 01
   Ing. Oldrich Goljan Červené Kopanice 30 Trenčianske Teplice 914 51
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Janka Zálešáková Kováčska 4 Bratislava 831 04
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Partizánska 123 Trenčín 911 01
   Ing. Oldrich Goljan Červené Kopanice 30 Trenčianske Teplice 914 51
   14.05.2006Zrušené obchodné meno:
   BALNEODERMA spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Jelenia 5 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Dolné Hony 10 Trenčín
   Ing. Oldrich Goljan Červené Kopanice 30 Trenčianske Teplice
   MUDr. Janka Zálešáková Jelenia 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Dolné Hony 10 Trenčín
   Ing. Oldrich Goljan Červené Kopanice 30 Trenčianske Teplice
   MUDr. Janka Zálešáková Jelenia 5 Bratislava
   30.05.2000Nové sidlo:
   Jelenia 5 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Dolné Hony 10 Trenčín
   Ing. Oldrich Goljan Červené Kopanice 30 Trenčianske Teplice
   MUDr. Janka Zálešáková Jelenia 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oldrich Goljan Červené Kopanice 30 Trenčianske Teplice
   MUDr. Janka Zálešáková Jelenia 5 Bratislava
   29.05.2000Zrušené sidlo:
   Krížna 7 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Doc. JUDr. Vladimír Čečot , CSc. Jedľová 3 Bratislava
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Dolné Hony 10 Trenčín
   Juraj Gála Jedľová 3 Bratislava
   Ing. Oldrich Goljan Baračka 3 Trenčianske Teplice
   MUDr. Jana Zálešáková Krížna 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. JUDr. Vladimír Čečot , CSc. Jedľová 3 Bratislava
   Juraj Gála Jedľová 3 Bratislava
   Ing. Oldrich Goljan Baračka 3 Trenčianske Teplice
   MUDr. Jana Zálešáková Krížna 7 Bratislava
   29.03.1996Nové obchodné meno:
   BALNEODERMA spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Krížna 7 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Doc. JUDr. Vladimír Čečot , CSc. Jedľová 3 Bratislava
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Dolné Hony 10 Trenčín
   Juraj Gála Jedľová 3 Bratislava
   Ing. Oldrich Goljan Baračka 3 Trenčianske Teplice
   MUDr. Jana Zálešáková Krížna 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc. JUDr. Vladimír Čečot , CSc. Jedľová 3 Bratislava
   MUDr. Juraj Čelko , CSc. Dolné Hony 10 Trenčín
   Juraj Gála Jedľová 3 Bratislava
   Ing. Oldrich Goljan Baračka 3 Trenčianske Teplice
   MUDr. Jana Zálešáková Krížna 7 Bratislava