Vytvořte fakturu

VOTAN IMPEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VOTAN IMPEX
IČO 35687258
TIN 2020823574
Datum vytvoření 01 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VOTAN IMPEX
Súľovská 24
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 791 €
Zisk 617 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 75,272
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 75,272
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,250
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,013
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,150
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 245
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,618
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 87,285
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 22,701
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 14,781
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 617
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,584
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 52,986
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 11,598
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,118
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 11,791
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 10,728
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,063
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 10,387
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 260
C. Služby (účtová skupina 51) 1,416
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 1,352
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 199
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,059
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 101
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,404
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,052
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 307
M. Úrokové náklady (562) 10
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 297
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -307
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,097
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 617
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4312576.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35687258 TIN: 2020823574
 • Sídlo: VOTAN IMPEX, Súľovská 24, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Duben 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Tatiana Valová dlhodobý pobyt na území SR : Súľovská 2690/24 Bratislava 821 05 23.07.2004
  Vladimír Urlapov dlhodobý pobyt na území SR : Súľovská 2690/24 Bratislava 821 05 23.07.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Tatiana Valová 10 624 € (80%) dlhodobý pobyt na území SR : Súľovská 2690/24 Bratislava 821 05
  Vladimír Urlapov 2 656 € (20%) dlhodobý pobyt na území SR : Súľovská 2690/24 Bratislava 821 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Valová dlhodobý pobyt na území SR : Súľovská 2690/24 Bratislava 821 05
   Vladimír Urlapov dlhodobý pobyt na území SR : Súľovská 2690/24 Bratislava 821 05
   22.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Filipovič Urlapov dlhodobý pobyt na území SR : Galandova 3 Bratislava
   Tatiana Michajlovna Valovová dlhodobý pobyt na území SR : Galandova 3 Bratislava
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Vladimír Urlapov Vavilova 91 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Súľovská 2690/24 Bratislava 821 05
   Tatiana Valová Márii Krupskej 19 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Súľovská 2690/24 Bratislava 821 05
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Urlapov Vavilova 91 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Galandova 3 Bratislava
   Tatiana Valová Márii Krupskej 19 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Galandova 3 Bratislava
   03.10.1997Nové sidlo:
   Súľovská 24 Bratislava 821 05
   02.10.1997Zrušené sidlo:
   Galandova 3 Bratislava 811 06
   17.12.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Filipovič Urlapov dlhodobý pobyt na území SR : Galandova 3 Bratislava
   Tatiana Michajlovna Valovová dlhodobý pobyt na území SR : Galandova 3 Bratislava
   16.12.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Čermák Námestie Hraničiarov 2 Bratislava 851 03
   01.04.1996Nové obchodné meno:
   VOTAN IMPEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Galandova 3 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a dopravy
   Noví spoločníci:
   Vladimír Urlapov Vavilova 91 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Galandova 3 Bratislava
   Tatiana Valová Márii Krupskej 19 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Galandova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Čermák Námestie Hraničiarov 2 Bratislava 851 03